Polročný diktát pre 5. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 533
Tlačení: 16
Uložení: 16

Polročný diktát pre 5. ročník

V prírode sa môžeme stretnúť so strážcami lesov. Sú to horári. Patria medzi ochrancov hory i lesnej zveri. Kontrolujú porasty a plánujú výsadby stromov. Tiež vyznačujú stromy na výrub. Drevo z našich hôr sa vyváža až do Číny. Počas zimy zásobujú potravinami kŕmidlá. Diviačiciam chutia gaštany i kúsky mrkvy a zemiakov. Nepohrdnú ani kláskami kukurice. S poľovníkmi ďalekohľadmi sledujú stopy divej zveri i pytliakov. V čase Vianoc natrafia na zlodejov jedličiek alebo borovíc. Skončia pytliaci so zlodejmi v rukách polície?

Polročný diktát pre 5. ročník

Doplň i/í, y/ý.

V prírode sa môžeme stretnúť __o strážcami leso__. Sú to horár__. Patria medzi ochranco__ hor__ i lesnej zver__. Kontrolujú porast__ a plánujú v__sadb__ stromo__. Tiež v__značujú strom__ na v__ru__. Drevo z našich h__r sa v__váža až do __ín__. Počas z__m__ zásobujú potravinam__ kŕm__dlá. Diviačic__am chutia gaštan__ i kúsk__ mrkv__ a zemiako__. Nepohrdnú ani kláskam__ kukur__ce. __ poľovníkm__ ďalekoh__adm__ sledujú stop__ divej zver__ i p__tliako__. V čase Vianoc natrafia na zlodejo__ jedl__čiek alebo borov__c. Skončia p__tliac__ __o zlodejm__ v rukách políc__e__

Polročný diktát pre 5. ročník

Po tvári jej tiekli slzy radosti. V jeseni lastovičky aj divé husi odleteli z krajiny. Počas jari majú záhradkári veľa roboty. Na rybníku sa usadili divé kačky. Lampy v noci osvetľujú hrady i zámky. Turisti niesli ťažké batohy. Mobil nabíjame nabíjačkou. Žirafy obhrýzajú listy stromov. Povaly veží sú špinavé od netopierov. V čase zimy je v lese veľa hladnej zveri. Nad domami sa zablyslo. Z triedy sa ozýva spev piesní. Horári chodia obyčajne s puškami. Dunčo je na reťazi?

Polročný diktát pre 5. ročník

Doplň i/í, y/ý.

Po tvár__ jej tiekli slz__ radost__. V jesen__ lastovičk__ aj divé husi__ odleteli

z krajin__. Počas jar__ majú záhradkár__ veľa robot__. Na r__ bníku sa usadili

divé kačk__ . Lamp__ v noc__ osvetľujú hrad__ i zámk__ . Turist__ niesli ťa__ ké

batoh__ . Mobil nab__jame nab__jačko__ . Žiraf__ obhr__ zajú list__ stromo__ .

Poval__ vež__ sú šp__navé od netopiero__. V čase z__m__ je v lese veľa

hladnej zver__. Nad domam__ sa zabl__ slo. __ tried__ sa oz__ va spe__

piesn__. Horár__ chodia ob__ čajne __ puškam__ . Metl___ skr__ li do 

komor__ . Dunčo je na reťaz__ __

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu