Diktát – opakovanie učiva zo 4. ročníka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: xara (17)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 17.10.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 177 slov
Počet zobrazení: 447
Tlačení: 35
Uložení: 35

Diktát – opakovanie učiva zo 4. ročníka

Po prázdninách sú z nás piataci. V triede sme sa zvítali s triednou pani učiteľkou i novou spolužiačkou. Prišla k nám zo starobylej Levoče. Hneď si nás získala bystrým pohľadom a milým úsmevom. Aby sme sa lepšie poznali, pozvali sme ju na výlet do blízkeho lesa.Zrazu nám cestu skrížila ryšavá líška a rýchlo zmizla v húštine. Do cesty sa nám priplietol i malý ježko. Zostali sme v pomykove. Miro sa ho pokúsil chytiť. Ale jež sa v okamihu skrútil do klbka. Už ste skúsili chytiť pichľavé klbko rukami bez rukavíc?

Diktát – opakovanie učiva zo 4. ročníka

Po prázdn__nách sú __ nás p__ataci. V triede sme sa zv__tali

_ triednou pani učite__kou i novou spolužiačkou. Pr__šla k nám zo

starob__lej __evoče. Hne__ si nás z__skala b__strým poh__adom

a m__lým úsmevom. Ab__ sme sa lepšie poznali, pozvali sme ju na

v__let do bl__zkeho lesa. Zrazu nám cestu skr__ž__la r__šavá

l__ška a r__chlo zm__zla v húš__ine. Do cesty sa nám pr__plietol

i malý je__ko. Zostal__ sme v pom__kove. M__ro sa ho pokús__l

ch__tiť. Ale je__ sa v okam__hu skrútil do kl__ka. U__ ste

skús__li ch__tiť p__chľavé klbko rukami bez rukav__c?

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu