Diktát na cudzie slová (8. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 245 slov
Počet zobrazení: 225
Tlačení: 8
Uložení: 9

Diktát na cudzie slová (8. ročník)

Všetci mi v škole nadávajú, že som absolútny športový antitalent. Ja by som si však dovolil diferencovať medzi antitalentom a človekom s antipatiou k školskému telocviku. 

Doma mi nerobí žiadny problém preháňať sa celý deň na bicykli, či pestovať si svoje bicepsy plávaním, volejbalom alebo futbalom. Na hodine telocviku sa však cítim indisponovaný a nedokážem akumulovať svoje sily. Môj intravenózny tlak mi začne nebezpečne stúpať a pomaly sa ma zmocňuje epidémia lenivosti. V takej chvíli som indiferentný voči dohováraniu spolužiakov. Zvyčajne sa to končí diskvalifikáciou z turnaja.

Vysvetlite mi, prosím, prečo u mňa nastáva takáto disharmónia, takýto diametrálne odlišný postoj k športu doma a v škole. Dajte mi tip, aký univerzálny impulz či doping by mi pomohol.

Diktát na cudzie slová (8. ročník)

Všetci m- v škole nadávajú, že som absolútn- športový ant- talent.

 Ja b- som si však dovolil d- ferencovať medzi ant- talentom a človekom s ant- patio- k školskému telocviku. 

Doma mi nerobí žiadn- problém preháňať sa celý deň na b- c- kli, či pestovať si svoje b- cepsy plávaním, vole- balom alebo fu- balom.

Na hodine telocviku sa však cítim ind- sponovan- a nedokážem akumulovať svoje sily. Môj – ntravenózn- tlak mi začne nebezpečne stúpať a pomal- sa ma zmocňuje ep- démia lenivosti. V takej chvíli som ind- ferentný voči dohováraniu spolužiako- .Zv- čajne sa to končí d- skvalif- kácio- - turnaja.

V- svetlite mi, prosím, prečo u mňa nastáva takáto d- sharmónia,

tak- to d- ametrálne odlišn- postoj k športu doma a v škole. Dajte mi t- p, aký un- verzáln- -mpulz či dop-ng b- mi pomohol.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu