Diktát – polročný 6. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 203 slov
Počet zobrazení: 211
Tlačení: 11
Uložení: 11

Diktát – polročný 6. ročník

Poznáš povesť Hudcov vrch ? Bača mal rád hory a vnuka Valenta. Na zelených lúkach pásli ovce. Po večeroch brával starý bača do rúk gajdy a učil aj vnuka. Bol nadaný a naučil sa veľa piesní. Raz za súmraku začal hrať zádumčivú nôtu. Tá prilákala lesné víly. Tancovali ľahučko ako obláčiky.

Prichádzali každý večer. Po polnoci sa stratili ako dym. Len jedna zostala a prihovorila sa muzikantovi: „ Prekrásne si vyhrával. Odteraz v tvojich gajdách ukryjem čarovnú moc“. Víly zmizli. Viac sa neukázali. Mnohí ľudia počúvali Valentínovu zázračnú hru.

Pravopisné javy:

  1. Ovládanie základných pravidiel pravopisu
  2. Písanie vlastných podstatných mien
  3. Prípony podstatných mien a prídavných mien
  4. Priama reč
  5. Vety podľa zámeru

Diktát – polročný 6. ročník

Poznáš povesť - udcov vrch Bača mal rád hor- a vnuka -alenta. Na zelen-ch lúkach pásl- ovce. Po večeroch brával star- bača do rúk gajd- a učil aj vnuka. Bol nadan- a naučil sa veľa piesn-. Ra- za súmraku začal hrať zádumčivú n-tu. Tá prilákala lesné víl-. Tancoval- -ahučko ako obláčik-.

Prichádzali každ- večer. Po polnoci sa stratili ako d- m. Len jedna zostala a prihovorila sa muzikantovi - rekrásne si vyhrával. Odteraz v tvoj- ch gajdách ukr- jem čarovnú moc. V-l- zm- zl-. Viac sa neukázali. Mnoh- -udia počúvali –alentínov- zázračnú hru.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu