Vstupný diktát – 7. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.06.2024
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 192 slov
Počet zobrazení: 429
Tlačení: 12
Uložení: 10

Vstupný diktát – 7. ročník

Naši slovanskí predkovia žijúci aj na území Veľkej Moravy nosili dlhé vlasy. Mužom padali až na plecia. Krátko ostrihané vlasy museli nosiť nevoľníci. Ostrihanie dohola sa považovalo za ponižujúci trest. Dievčatá chodili prostovlasé a nosili vrkoče. Vlasy si česali dozadu. Účes im pridržiavala stužka previazaná cez čelo.

Ženy mali rady rozličné ozdoby. Nosili náušnice a náramky. Aj muži si radi ozdobovali oblečenie. Bohatší nosili honosnejšie pracky na opaskoch a vzácnejšie spony na plášťoch než prostí ľudia. Šperky zhotovovali zruční šperkári vo svojich dielňach.

Zameranie: základné pravopisné normy

  • nominatív plurálu
  • spodobovanie
  • pravopis prísloviek
  • stupňovanie prídavných mien

Vstupný diktát – 7. ročník

Naši – lovansk- pre- kovia žijúci aj na území - eľkej - oravy nosili dlhé vlas- . Mužom padal- až na plecia. Krátko ostrihané vlas- museli nosiť nevo- níci. Ostrihanie do hola sa považovalo za ponižujúci trest. Dievčatá chodil- prostovlasé a nosil- vrkoče. Vlas- si česali do zadu. Účes im pridržiavala stu- ka previazaná ce- čelo.

Žen- mali rad- rozličné ozdoby. Nosili n- ušnice a náramk- . Aj muži si rad- ozdoboval- oblečenie. Boha - - í nosili honosnejšie prack- na opaskoch a vzácnejšie spony na plášťoch než prost- ľudia. Šperk- zhotovovali zručn- šperkár- vo svoj- ch dielňach.

(pri spojení slov použi korektorskú značku)

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu