Tovaroznalectvo - úžitková hodnota

Hodnota Tovaru

1. úžitková hodnota

-je súhrn úžitkových vlastností (chuť,vôňa,farba,pevnosť) tovaru, ktorými uspokojuje ľudské potreby

-úžitkovosť je schopnosť vytvárať úžitkovú hodnotu (odevy chránia človeka pred chladom a uspokojujú jeho estetické potreby)

-v trhovom hospodárstve je pracovná sila tovarom,ktorého úžitková hodnota sa vyjadruje mzdou

úžitkové vlastonsti:

a) meratelné-teplota,hmotnosť

b) nemeratelné-(moda,umenie)

2. výmenná hodnota

-je forma v ktorej sa prejavuje hodnota tovaru

-je v nej hmotnená práca

-predstavuje cenu tovaru koľko stojí

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/10734-tovaroznalectvo-uzitkova-hodnota/