Čo je RPMN (Ročná percentuálna miera nákladov)

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 421 slov
Počet zobrazení: 3 809
Tlačení: 229
Uložení: 269

Ročná percentuálna miera nákladov

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) (eng. Annual Percentage Rate – APR) je pre spotrebiteľov najdôležitejším indikátorom ceny úveru. Náklady sú v tomto prípade suma, ktorú musí dlžník zaplatiť za požičanú sumu. RPMN teda vyjadruje celkovú úrokovú mieru úveru alebo pôžičky, pretože zohľadňuje nielen úrok ale aj ostatné poplatky súvisiace s úverom.

Ročná percentuálna miera nákladov obsahuje okrem samotného ročného úroku aj takzvaný úrok z úrokov. Tento pojem predstavuje aj ďalšie poplatky, ktoré musí klient zaplatiť, keď si chce požičať od bankovej alebo nebankovej inštitúcie. RPMN konkrétne obsahuje:

- výšku úrokovej sadzby určenú v percentách
- poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou, ktoré sú zvyčajne:
jednorazové: poplatky ktoré sa platia na začiatku úverového vzťahu (poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za sprostredkovanie, administratívny poplatok), pričom každá inštitúcia má úroveň poplatkov inú
pravidelné: platia sa spolu so splátkou úveru v mesačnej/štvrťročnej periodicite (poplatok za úverový účet, poistenie schopnosti splácať)

Ide o poplatky, ktoré je v každom prípade potrebné pri konkrétnom úvere zaplatiť. Čiže ak ide o úver z banky, a súčasťou úveru je povinnosť mať otvorený úverový účet a platiť za neho poplatok, tak sa tento poplatok do RPMN započíta. Banky a iné finančné inštitúcie majú právo aj na poplatky alebo úroky z omeškania. Tieto sa do RPMN nezapočítavajú. Nezapočítavajú sa tu ani poplatky napr. za mimoriadny výpis z účtu, pretože ide o poplatky, ktoré nie sú povinné.

Čo ovplyvňuje RPMN

výška poskytovaného úveru
doba, na ktorú je úver poskytovaný
výška nákladov (splátok a poplatkov, ktoré súvisia s poskytnutím úveru),
informácia o výške splátok úveru a prípadných ďalších platieb,
informácie o lehote splatnosti každej splátky a ďalšie

Príklad

Klient si chce vybrať úver vo výške 10 000 € a vyberie si dve bankové či nebankové inštitúcie. Zdalo by sa, že keď mu obe ponúkajú napr. 5 % úrok, vôbec nezáleží na tom, od ktorej z nich si požičia. Zdanie však môže klamať, pretože okrem úroku si banky účtujú vyššie spomenuté poplatky. Preto je pre žiadateľa najlepšie, posudzovať výhodnosť úveru podľa RPMN, ktorá zahŕňa všetky tieto poplatky. Čím je RPMN nižšia, tým je úver výhodnejší.

Nie je tomu tak vždy, tento záver sa uplatňuje na úvery, ktoré majú rovnaké podmienky (rovnaká výška splátok, rovnaká doba splatnosti). Môže nastať situácia, keď môže byť paradoxne pôžička s vyšším RPMN a dlhšou dobou splatnosti výhodnejšia ako pôžička s nižším RPMN, ale splatnosťou omnoho kratšou. V tomto prípade hovoríme o časovej hodnote peňazí. Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý definuje výpočet RPMN, musí veriteľ oboznámiť spotrebiteľa (dlžníka) o výške RPMN na reprezentatívnom príklade pred uzavretím zmluvy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Rpnm #uvery bankové a nebankové #RPMN #nebankové inštitúcie


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016