Výhody a nevýhody investovania do dlhopisov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ref_allfor (16)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 314 slov
Počet zobrazení: 2 518
Tlačení: 180
Uložení: 179

Výhody a nevýhody investovania do dlhopisov

Investovanie do dlhodopisov predstavuje jednu za najstarších investičných stratégií a prináša svoje výhody a nevýhody. Investovanie do dlhopisov je skôr konzervatívne, s veľmi nízkou mierou rizika a relatívne nízkym výnosom. Dlhopisy sa neženú za veľkým výnosom a ani sa o nich tak nepíše ako o akciách a fondoch. Výraznou výhodou dlhopisov je ich stabilita a istý výnos.

Dlhopis je cenný papier, majiteľ má právo požadovať vyplácanie vopred stanoveného výnosu od vydavateľa dlhopisu (emitenta), ktorý má po určitom čase povinnosť splatiť dlžnú sumu majiteľovi. Emitentmi dlhopisov môžu byť firmy, samosprávy a štáty. Firmy týmto spôsobom získavajú finančné prostriedky pre svoj rozvoj, ktoré by sa im inak nepodarilo získať od bánk. Štáty týmto spôsobom získavajú financie na verejné projekty.
Dlhopisy sa dajú kúpiť v banke alebo u obchodníkov s cennými papiermi. Obidva subjekty si za svoje služby a sprostredkovanie predaja cenných papierov účtujú svoje poplatky.

Výhodou dlhopisov je napríklad to, že investor nenesie podnikateľské riziko. Bez ohľadu na to, či sa firme alebo štátu darí, musí emitent vyplácať vopred dohodnuté výnosy. V prípade bankrotu danej spoločnosti sú nároky veriteľov a majiteľov dlhopisov pri likvidácii spoločnosti vyplatené prednostne. Akcionári prichádzajú na rad ako poslední a často dostávajú zo svojej investície len malú alebo žiadnu časť. Ak firma, ktorej vlastníte dlhopisy začne prudko rásť, váš výnos ako investora zostáva nezmenený. Investícia akcionárov sa môže zhodnotiť výraznejšie.

Dlhopisy sa používajú ako alternatíva k akciovým fondom, ktoré predstavujú presný opak investičnej stratégie investovania do dlhopisov. Akcie majú omnoho vyššie výkyvy a teda prinášajú vyššiu možnosť výnosu, ale aj vyššie riziko poklesu.

Dlhopisy sú často súčasťou vyvážených alebo konzervatívnych fondov, kde predstavujú stabilnú zložku a vytvárajú tak stabilitu oproti akciám, ktoré sa nachádzajú v danom fonde. Cieľom dlhopisov je teda stabilizovať investíciu vo fondoch. Hodnota majetku podielového fondu, ktorý investuje do dlhopisov klesá ak úrokové sadzby rastú a ak úrokové sadzby klesajú, cena takéhoto dlhopisu rastie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#klady a zapory internetu #dlhopisy


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036