Zóny pre každého študenta

Základné pojmy ekonomiky

Základné pojmy ekonomiky

EKONÓMIA=veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu statkov a služieb, a ako ich rozdeľuje medzi rôzne skupiny ľudí.

Ekonómia sa delí na: mikroekonómiu (mikro=malý) - sleduje 1 podnik/domácnosť                                 makroekonómiu (makro=veľký) - sleduje väčší celok.

Je odvodená z 2 slov: oikos=dom, hospodárstvo nomos=zákon

POTREBY=požiadavky ľudského organizmu, ktoré si človek uvedomuje ako pocit nedostatku a snaží sa ho odstrániť.

Potreby sa delia podľa:

1. Významu: primárne (životu nevyhnutné: voda, vzduch, jedlo, ...)

                    sekundárne-vyššie (vzdelanie, šport, kultúra, ...)

2. Subjektu: inviduálne - pre jednotlivca (čítať, ísť do kina, ...)

                   kolektívne - pre viac ľudí (ísť s kamarátmi do kina, ...)

3. Charakteru: duševné (šport, kultúra,)

                      sociálne (rodina, priatelia, ...)                                                                                 materiálne (jedlo, mobil, ...)

 

STATKY-sú výsledkom výroby a prírody.

Statky delíme na 3 skupiny:

1. skupina- voľné (vzduch, svetlo, ...)

                - vzácne (oblečenie, nábytok, ...)

2. skupina- spotrebné: a) k okamžitej spotrebe (potraviny)

                                   b) dlhodobo spotrebiteľné (elektrické spotrebiče)

                - kapitálne (slúžia na výrobu ďalších statkov: počítač, stroj,...)

3. skupina- hmotné (stolička, zošit, ...)

                 nehmotné (slnečné žiarenie, vzduch,...)

 

SLUŽBY=cudzie činnosti, ktoré uspokojujú potreby svojím priebehom. Služby sa delia na: materiálne (oprava auta)

             nematriálne (jazykový kurz)

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/13815-zakladne-pojmy-ekonomiky/