Ekonómia a ekonomika – učebné materiály

  Názov práce Kategória
Slovenčina Plánovanie a druhy plánov Ekonómia
Slovenčina Kontrola, kontrolná činnosť podniku Ekonómia
Slovenčina Starostlivosť o hosťa Ekonómia
Slovenčina Komunikácia na pracovisku Ekonómia
Slovenčina Komunikácia, komunikačný kontext, konflikt, riešenie konfliktu Ekonómia
Slovenčina Euromanažér Ekonómia
Slovenčina Globalizácia na manažment Ekonómia
Slovenčina Manažérska pyramída Ekonómia
Slovenčina Vzťah hotelierstva a CR Ekonómia
Slovenčina Platené a neplatené služby Ekonómia
Slovenčina Produkt hotela ako reťaz služieb Ekonómia
Slovenčina Štýly vedenia ludí (Autokratický, Autoritatívny, Demokratický, Liberálny) Ekonómia
Slovenčina Služby CK (Cestovná kancelária) Ekonómia
Slovenčina Ubytovacie služby v cestovnom ruchu Ekonómia
Slovenčina Stravovacie služby v CR Ekonómia
Slovenčina Informačné služby Ekonómia
Slovenčina Kúpeľný CR Ekonómia
Slovenčina Kongresový cestovný ruch Ekonómia
Slovenčina Obchodné spoločnosti Ekonómia
Slovenčina Majetok podniku Ekonómia
Slovenčina Účtovanie peňazí v hotovosti Ekonómia
Slovenčina Štýly vedenia ľudí Ekonómia
Slovenčina Manažment ľudských zdrojov Ekonómia
Slovenčina Manažérska pyramída Ekonómia
Slovenčina Organizovanie a organizačná štruktúra Ekonómia
Slovenčina Inflácia Ekonómia
Slovenčina Cestovný ruch CR Ekonómia
Slovenčina Cestovná kancelária Ekonómia
Slovenčina Zákazníci cestovnej kancelárie Ekonómia
Slovenčina Zájazd CR Ekonómia
Slovenčina Vidiecky cestovný ruch a agroturistika Ekonómia
Slovenčina Platobný styk Ekonómia
Slovenčina Marketing a marketingový mix Ekonómia
Slovenčina Produkt v podniku cestovného ruchu Ekonómia
Slovenčina Cena v podniku CR Ekonómia
Slovenčina Distribučná politika v CR Ekonómia
Slovenčina Propagácia podniku cestovného ruchu Ekonómia
Slovenčina Reklamný plán a rozpočet Ekonómia
Slovenčina Služby v cestovnom ruchu Ekonómia
Slovenčina Čo je ekonomika a čo ekonómia? Toto sú rozdiely Ekonómia
0.009