Pojem trhu. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 560 slov
Počet zobrazení: 367
Tlačení: 23
Uložení: 23

Pojem trhu. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie

Trh – je miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci, aby sa spoločne dohodli na kúpe a predaji určitého tovaru a služby za určitú cenu. Na trhu vznikajú alebo sa vytvárajú vzájomné kontakty medzi predávajúcimi a kupujúcimi, aby si prostredníctvom peňazí vymenili svoje tovary a služby.

Typy trhov:

 • Podľa počtu predávaných tovarov:
  • čiastkový trh – je trh, na ktorom sa predáva a kupuje jeden druh tovaru, napr.: trh automobilov, televízorov
  • agregátny (súhrnný) trh – trh všetkých tovarov a služieb
 • Podľa predmetu kúpy a predaja:
  • trh výrobných faktorov – predávajú a kupujú sa (práca, pôda, kapitál) = výrobné faktory
  • trh tovarov a služieb – predávajú a kupujú sa na ňom tovary a služby určené na osobnú spotrebu
  • finančný trh – na základe ponuky a dopytu sa na ňom sústreďujú a prerozdeľujú peňažné prostriedky medzi ekonomickými subjektami, napr.: medzi podnikateľmi a bankami = prerozdeľovanie
 • Podľa územného hľadiska:
  • miestny (regionálny) trh – je to trh na území určitej oblasti, pre ktorú môžu byť charakteristické určité, tradičné produkty
  • národný trh – je to trh v rámci celého štátu danej krajiny
  • svetový trh – prekračuje hranice štátov, vznikol na základe deľby práce a medzinárodnej špecializácie, napr.: trh pohonných látok, trh kávy, trh módy, trh ropy...

Trhový mechanizmus – je to proces, v ktorom vstupuje do vzťahu ponuka a dopyt a výsledkom je trhová cena. Je založený na slobodnej podnikateľskej činnosti, na voľnej cenotvorbe, prevláda súkromné vlastníctvo a štát len v nevyhnutnej miere zasahuje do chodu hospodárstva.

Trhová cena – môže byť vyššia, nižšia alebo rovnaká ako rovnovážna cena.

Rovnovážna cena - charakterizujeme ju ako cenu, pri ktorej sa ponúkané množstvo tovaru rovná požadovanému množstvu tovaru. Nevzniká ani nedostatok ani prebytok tovaru.

Trhový mechanizmus tvoria 3 procesy:

 • proces tvorby dopytu
 • – II – ponuky
 • – II – cien

Subjekty trhu sú:

 • Firmy – (podniky, výrobcovia) vyrábajú T a S a na trhu prichádzajú z cieľom predať ich čiže vystupujú ako predávajúci, ako kupujúci vystupujú vtedy, ak kupujú výrobné faktory. Na trh vstupujú preto, aby dosiahli zisk
 • Domácnosti – (spotrebitelia) vystupujú na trhu tovarov a služieb ako kupujúci, na trhu výrobných faktorov ako predávajúci
 • Štát – je špecifickým subjektom trhu, vstupuje na trh vtedy, ak je potrebné odstrániť negatívne prejavy trhu, alebo podporovať pozitívne vplyvy. Štát vystupuje na trhu aj ako predávajúci aj ako kupujúci.

V našej krajine funguje systém trhového hospodárstva – hovoríme mu slobodné podnikanie.

Pozostáva z mnohých prvkov, z ktorých najdôležitejšie sú: 

 • Súkromné vlastníctvo – možnosť vlastniť majetok za účelom podnikania a využívať ho tak, aby sme dosiahli zisk ( väčšina tovarov a služieb každoročne vyrobených u nás pochádza zo súkromného sektora)
 • Súkromný sektor – stimuluje vlastníkov prírodných zdrojov a kapitálu na to, aby využili svoj kapitál čo najefektívnejšie (tzn. že budú vyrábať tovary a služby, ktoré si želajú zákazníci a za prijateľné ceny = pretože iba vtedy dosiahnu zisk). Výhody súkromného vlastníctva zhrnul zakladateľ modernej ekonomiky Adam Smith v diele Bohatstvo národov.
 • Cenový systém – ceny určujú čo sme schopný a ochotný kupovať. Pomáhajú nám pri rozhodovaní o mieste a čase výstavby, napr.: firiem, ktoré budú alebo nebudú úspešné. Rozhoduj aj o štýle odievania, o celkovom životnom štýle ľudí.
 • Cena – je peňažné vyjadrenie hodnoty tovarov a služieb, ovplyvňuje správanie kupujúcich a predávajúcich. Dáva mi odpoveď na otázky: čo, ako a pre koho vyrábať?
 • Konkurencia – je to rivalita medzi výrobcami, predávajúcimi, ale aj kupujúcimi, toto súperenie prospieva všetkým. Z hľadiska podmienok aké majú jednotlivý výrobcovia na trhu, hovoríme o konkurencii:
  • dokonalej
  • nedokonalej
 • Dokonalá konkurencia – by teoreticky existovala len vtedy, ak by všetci účastníci trhu mali vytvorené úplne rovnaké podmienky, čo však nie je možné. Reálnym stavom fungovania trhovej súťaže je nedokonalá konkurencia.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#trh trhový mechanizmus

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.206