Podstata a formy mzdy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 396 slov
Počet zobrazení: 479
Tlačení: 30
Uložení: 19

Podstata a formy mzdy

Každý zamestnanec má zákonné právo na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu. Touto odmenou je mzda (plat). Zamestnávateľ je zamestnancovi povinný poskytovať za vykonanú prácu mzdu. Mzda plní svoju funkciu hlavne vtedy, ak motivuje zamestnanca k vyššiemu a lepšiemu výkonu. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená právnym predpisom. Mzdové podmienky musia byť rovnaké pre mužova a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia.

Mzda – je peňažná odmena za prácu, ktorá sa vypláca v pravidelných intervaloch. Je to cena práce.

Plat – má podobný charakter ako mzda, vypláca sa zamestnancom v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách, napr.: školstvo...

Výška mzdy:

 • mala by zodpovedať zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce
 • na výšku mzdy vplýva dopyt a ponuka po pracovníkoch danej profesie

Mzdu poznáme:

 1. nominálnu – mzda vyjadrená v peniazoch
 2. reálnu – je to množstvo tovarov a služieb, ktoré si pracovník za svoju nominálnu mzdu môže kúpiť

Význam mzdy:

 • je pre zamestnanca príjmom, ktorý ho motivuje k výkonom
 • pre podnik je výdavkom

Mzdové formy:

 • časová mzda – vyjadruje odmenu za odpracovaný čas, je najrozšírenejšou formou mzdy, je závislá od dĺžky pracovného času
 • úkolová mzda – je formou časovej mzdy, závisí od počtu vyrobených alebo výkonov, ktoré pracovník vyrobí za určitý čas, používa sa najmä v prípadoch, keď zamestnanec môže ovplyvniť rozsah vykonávanej práce
 • naturálna mzda – je časť mzdy, ktorá sa vypláca v naturáliách, napr.: cukor, mäso, prasa..., ale vždy sa musí vyplácať až po vyplatení minimálnej mzdy. Zamestnávateľ ju zamestnancovi môžu poskytovať len so súhlasom zamestnanca
 • mzda v cudzej mene – zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine, možno poskytovať mzdu alebo jej časť v cudzej mene
 • podielová mzda – je určená podielom zamestnanca na tržbách za T, alebo S, a to za určité obdobie (najčastejšie za obdobie 1 mesiaca). Uplatňuje sa najmä v obchodoch a v oblasti služieb

Za mzdu sa nepovažuje:

 • odstupné, podiely na zisku
 • cestovné náhrady, provízia
 • osobné ohodnotenie, odmeny

Toto sú doplnkové mzdové formy.

Funkcie mzdy:

 • Sociálna – spočíva v tom, že mzda slúži na zabezpečenie základných životných potrieb zamestnanca
 • Regulačná – mzda, ktorá by sa poskytovala bez závislosti od produktivity práce by mohla nepriaznivo pôsobiť na hospodárske výsledky
 • Kompenzačná – nahrádza nevýhody výkonu určitých druhov prác, napr.: z hľadiska fyzickej obtiažnosti, nepriaznivých pracovných podmienok a iných faktorov. Prostredníctvom nej sa poskytujú mzdové zvýhodnenia, napr.: za prácu v noci, nadčasovú prácu
 • Stimulačná – povzbudzuje zamestnancov k vyšším a kvalitnejším pracovným výkonom

Rozdiely v mzdách medzi jednotlivými pracovnými skupinami sa v ekonomike budú vždy vyskytovať. Ak však rozdiely v mzdách spôsobí nepodstatná osobná charakteristika, napr.: rasa, náboženstvo... ide o mzdovú diskrimináciu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#pojem mzda a plat

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017