Kontrolná práca manažéra

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 273 slov
Počet zobrazení: 255
Tlačení: 11
Uložení: 8

Kontrolná práca manažéra

Kontrola - činnosť zameraná na hodnotenie javov, procesov, činností, ktoré už prebehli, prebiehajú al. očakávame, že nastanú.

Úlohou kontroly je:

 • zisťovať skutočný stav činností, ktoré v podniku prebiehajú
 • porovnať skutočný stav so štandardom v podniku (plánom)
 • vyvodzovať závery

Podstata kontroly je špecifikovaná 3 podmienkami: objektívnosťou, kritickosťou, náučnosťou. Aby mohli plniť funkciu musí mať osoba, ktorá kontrolu vykonáva dostatok inf.

Členenie kontroly:

 • z hľ. priebehu v podniku:
  1. vstupná - zameraná na kvalitu údajov, inf., ktoré vstupujú do procesu kontroly
  2. priebežná - zameraná na priebeh a kvalitu operácií (javov), ktoré v podniku už prebehli
  3. výstupná - zameraná na kvantitu a kvalitu výsledkov kontrolného procesu
   • z hľ. času uskutočnenia:
 1. a) bežná - zameraná na priebeh činností s cieľom uskutočniť zásahy v prípade ak zistíme odchýlky al. chyby, napr.: kontrola mesačných výkazov
 2. b) preventívna - kontroluje pripravenosť podniku na realizáciu plánovaných úloh
 3. c) následná - obsahuje záverečné, súhrnné výsledky celej podnikovej činnosti, : kontrola dosiahnutých finančných výsledkov

Proces kontroly je proces, ktorý sa skladá z 3 fáz:

 • meranie skutočného výkonu - zahŕňa:
  • stanovenie kritérií, podľa ktorých sa budú jednotlivé činnosti hodnotiť
  • určenie spôsobu ako zisťovať skutočný výkon
 • porovnanie skutočného výkonu s plánom
 • návrh nápravných opatrení a zmien - záverečný krok kontroly, manažéri hľadajú účinné opatrenia na vyriešenie zistených odchýlok, omylov

Nástroje kontroly:

 • osobné pozorovanie - pri tomto spôsobe manažér kontroluje činnosť svojich podriadených pomocou tzv. sprievodných znakov (atmosféra na pracovisku, poriadok)
 • štatistické správy - vo forme tabuliek al. grafov
 • finančno - ekonomické analýzy - ide o využívanie, sledovanie finančných zdrojov podniku

Spôsoby kontroly:

Sú 2 zákl. spôsoby vykonávania kontroly.

 • vnútorná kontrola - spočíva na dôslednom dozeraní podriadených, zamestnanci ju rešpektujú najmä pod vplyvom rôznych stimulov a sankcií
 • samokontrola
  • samokontrolou riadiaceho subjektu (subjekt kontroluje správnosť svojich rozhodnutí)
  • samokontrola riadiaceho subjektu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016