Súvaha (finančné účtovníctvo)

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 499
Tlačení: 9
Uložení: 7

Súvaha

Súvaha pochádza z lat. slova BILANX LIBRA, t. j. dvojmisková (dvojramenná váha). Z toho vznikol názov BILANCIA a píše sa v tvare T. Súvaha, resp. bilancia je prehľadné usporiadanie majetku, t. j. AKTÍV A zdrojov jeho krytia, t. j. PASÍV v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu. AKTÍVA sa dávajú na ľavú stranu súvaha a PASÍVA na pravú. Deň, ku ktorému sa súvaha zostavuje sa nazýva SÚVAHOVÝ DEŇ. Ide o posledný deň účt. obdobia.

AKTÍVA SÚVAHA PASÍVA

MAJETOK ZDDROJE KRYTIA

- v akej forme, v čom? - odkiaľ je (pôvod)

- druhy majetku - členenie zdrojov

Súvahová položka - určitý druh majetku al. zdrojov krytia uvedených v súvahe s konkrétnym názvom (slovným označením) a peňažnou sumou, napr.: materiál na sklade...

Súvahový stav - je peňažné vyjadrenie určitého majetku al. zdrojov krytia, napr.: materiál na sklade 200 000,- SK

Druhy súvah:

  • z čas. hľ. - riadna = zostavuje sa k poslednému dňu účt. obd. (k 31. 12. 2010)  - mimoriadna = ktorá môže byť otváracia, ku dňu vzniku, ku dňu vstupu, vyhlásenia konkurzu, zrušenia bez likvidácie, zánikom

- priebežná = tie, ktoré majú CP

  • z hľ. počtu účt. jednotiek - individuálne = za jeden podnik

- konsolidované = za viacero podnikov

- z hľ. právnych noriem = z. 431/2002 Z. z. o Účtovníctve

Účtovanie na súvahových účtoch má tieto zákl. pravidlá:

  • začiatočné stavy - majú súvahové účty na tej strane, na ktorej sa príslušná súvahová položka nachádza v súvahe (resp. na konečnom účte súvahovom 702 min. roka)

Účty aktív majú začiatočné stavy na strane MD A účty pasív majú začiatočné stavy na strane D.

  • prírastky - na súvahových účtoch sú vždy na tej strane, kde sa nachádza začiatočný stav, t. j. účty aktív majú prírastky na strane MD a účty pasív  majú prírastky na strane D
  • úbytky - na súvahových účtoch sú vždy na opačnej strane, ako je začiatočný stav, t. j. účty aktív majú úbytky na strane D a účty pasív majú úbytky na strane MD.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#súvaha #suvahovy den #uctovnictvo aktivum a pasivum #uctovnictvo suvaha #aktíva a pasíva #Vypočítať suvahy

Ekonomika, ekonómia – vypracované tézy/témy/otázkyOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034