Distribučná politika v CR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 412
Tlačení: 30
Uložení: 22

Distribučná politika v CR

To či bude podnik predávať produkt sám alebo využije sprostredkovateľov je veľmi dôležité.

Producenti služieb venujú tieto problematike len málo pozornosti a tím si spôsobujú zbytočné straty.

Distribúcia je komplex činností a subjektov, ktoré zabezpečujú pohyb produktov z miesta výroby na miesto spotreby.

Distribučný systém CR

Aj CR má distribučný systém. Otázkou je ktorý spôsob dodávky služieb bude pre zákazníka najlepší. Neexistuje fyzická distribúcia. Všetky služby CR sa poskytujú zákazníkom priamo alebo nepriamo. Jedinečnosť služieb CR spočíva vo vplyve, ktorý má na zákazníka daná firma.

Distribučný mix v CR

Je kombinácia priamych a nepriamych distribučných ciest, ktoré firmy používajú za účelom aby varovali povedomie o svojej existencii, aby zabezpečili a dodali svoje služby.

Priama distribúcia

Samostatná firma v CR preberá všetku zodpovednosť za propagáciu služieb zákazníkom.

Nemá sprostredkovateľské stupne a predaj produktu si zabezpečuje sám producent t. z. že producent si sám robí výskum trhu, šíri presvedčivé informácie o svojom produkte, nadväzuje kontakty s potenciálnymi zákazníkmi, nesie riziko spojené s odbytovými činnosťami a financuje tieto činnosti.

Zvyčajne to robia podniky ktoré uspokojujú každodenný dopyt. 

Nepriama distribúcia

Časť zodpovednosti za propagáciu zabezpečuje a poskytuje služby, prenesená na jednu alebo viac firiem (teda na sprostredkovateľov). Sprostredkovatelia – CK, turistické informačné kancelárie, informačné systémy a systémy rezervovania.

Sprostredkovatelia

  1. Maloobchodníci v CR (CK) činnosť nie je náročná z hľadiska kapitálu, trh sa buduje
  2. Veľkoobchod zo zájazdmi – poslanie získať možnosti na poskytovanie služieb, zabezpečovanie propagácie pre malé firmy
  3. Touroperátor – realizuje služby CK + zabezpečuje aj dopravu + líši sa od veľkoobchodníka
  4. Združenie manažérov CR a CK – vo svete aj na Slovensku – poslanie je vytvorenie podmienok pre CR a nové trendy vývoja
  5. Organizátori zájazdov za odmenu
  6. Organizátori konferencie a vedecko-obchodných seminárov zabezpečuje aj bezpečnosť účastníkov konferencií.

Na Slovensku existuje Národný informačný systém CR – je to oficiálny, centrálny, propagačno-informačný systém CR.

Distribučné stratégie

O výbere a počte sprostredkovateľov na jednotlivých úrovniach odbytu rozhoduje mnoho činiteľov.

Podnik môže pri výbere odbytu uplatniť tieto distribučné stratégie:

  • Intenzívna distribúcia – znamená, že tovary sa predávajú v čo najväčšom počte, aby boli sprostredkovateľom k dispozícii v každom čase na každom mieste.
  • Exkluzívna (výhradná) distribúcia – znamená zámerné ohraničenie počtu sprostredkovateľov výrobcom (uplatňuje sa pri exkluzívnych značkách produktov)
  • Selektívna distribúcia – znamená zapojenie viac ako jedného ale nie všetkých sprostredkovateľov odbytu, ktorý sú ochotný predávať produkty podniku.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013