Zóny pre každého študenta

Cena v podniku CR

Cena v podniku CR

Významné činitele cenotvorby (výhodná lokalita, druh klientely, sezónnosť, komplexnosť služieb, alternatívnosť ponúkaných služieb).

Podnik CR v súčasnosti používajú rozličné cenové stratégie. Najčastejšie sú diferencované ceny:

Ubytovacie zariadenie ktoré začína pôsobiť na trhu CR používa ceny tzv. prienikové (akciové), psychologické (ceny končiace 9).

Faktory ovplyvňujúce cenu:

Interné faktory

Z vnútorných faktorov majú na cenu vplyv najmä marketingové ciele.

Ceny závisia od toho či cieľom podniku je jeho použitie, maximalizácia zisku či trvalého podielu alebo či podnik chce svoju pozíciu vybudovať na produktoch vysokej kvality.

Cenu ovplyvňuje aj marketingový mix pre ktorý sa podnik rozhodne.

Náklady sú veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje tvorbu cien.

Náklady určujú dolnú hranicu ceny, pretože ceny musia pokryť všetky náklady podniku a zároveň vytvoriť primeraný zisk.

Cenu ovplyvňuje aj organizácia cenotvorby – vrcholový manažment.

Externé faktory

Na cenu má veľký vplyv najmä typ trhu a dopytu lebo ovplyvňujú hornú hranicu ceny.

Zásadným spôsobom ceny ovplyvňujú dopyt, preto sa pri tvorbe prihliada na veľkosť dopytu a vzťahy medzi cenou a dopytom.

Konkurencia

Firmy robia prieskum konkurenčných cien a potom ich zohľadňujú pri tvorbe cien

Ostatné faktory

Legislatíva, inflácia, úrokové sadzby.

Tvorba ceny:

Zones.sk – Najväčší študentský portál
https://www.zones.sk/studentske-prace/ekonomia/17351-cena-v-podniku-cr/