Marketing a marketingový mix

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 488 slov
Počet zobrazení: 547
Tlačení: 36
Uložení: 26

Marketing a marketingový mix

Podstata marketingu

 • cudzie slovo
 • vedná disciplína
 • životná filozofia
 • podniková funkcia
 • podnikatelská filozofia a koncepcia riadenia podniku

Podstatou marketingu je myšlienka, ktorá platí vo všetkých profesiách: ,,Úspech vychádza z porozumenia potrebám a prianiam okolia a z vytvárania myšlienok, služieb alebo produktov ktoré tieto potreby priania napĺňajú.“

Pojem marketing môžeme chápať v rôznych významoch, ale v každom nachádzame jeho podstatu – zákazníka a jeho potreby.

Marketing je anglický výraz, ktorý sa do slovenského jazyka nedá doslovne preložiť.

The market – trh, trhovisko

Koncovka ing – vyjadruje priebeh, činnosť, dej

Marketing – práca s trhom, ktorým sa ulahčuje výmena s cieľom uspokojiť ľudské potreby a želania.

Marketing je podnikovou funkciou, útvarom, oddelením podniku, ktorý plní popri ostatných úsekoch špecifické funkcie.

Ústrednou myšlienkou všetkých definícii marketingu sú zákazníci a ich poreby od ktorých sa následne odvíja výroba či poskytovaná služba v CR.

Historia marketingu je zdokumentovaná v týchto etapách:

I. Primitívny marketing 1850-1920

à II. Masový marketing 1920-1940

à III. Diferencovaný marketing 1950-1960

à IV. Integrovaný marketing 1960-1980

à V. Medzinárodný (súčastnosť) marketing

à VI. Futuristický (budúcnosť) marketing

Marketing ako teoretická disciplína vzniká začiatkom 20. stor. Používali ho ludia pri obchodovaní. Marketing sa postupne presadil v Západnej Europe, Japonsku ako aj iných krajinách. Za priekopníka v marketingu sa považuje Tomáš Baťa. Od Baťu pochádza heslo ,,Náš zákazník, náš pán“à tz. orientácia na zákazníka.

Za hlavné funkcie marketingu sa považujú tieto činnosti:

 1. Predvídať dopyt, priania a želianie zákazníkov
 2. Plánovať efektívny rozvoj CR a inováciu poskytovaných služieb CR
 3. Zabezpečiť iformovanoť zákazníkov s ponukou CK, poskytnutých službách...
 4. Organizovať zájazdy, výlety, výmenu a transakciu
 5. Zabezpečiť distribúciu služieb z miesta trvalého bydliska do prechodného miesta

Formy racionálnej koncepcie marketingu

Funkcie marketingu

Spotrebitelsky orientovaný

Vytrvalo vypracovať na uspokojovaní potrieb zákazníkov, získanie ich dôvery o maximálnom úsilí firmi

Inovačný

Ustavične hladať skutočné zdokonalovanie služieb marketingu CR

Hodnototvorný

Využívať čo najviac svojich zdrojov na také marketingové investície ktoré vytvárajú hodnoty

Uvedomelý

Definovať svoje spoločenské poslanie

Spoločensky orientovaný

Vyvíjať produkty a uspokojovať služby, ktoré poskytujú nielen bezprostredné uspokojenie služby (oblúbené produkty) ale aj dlhový úžitok (zdravé a prospešné produkty, služby)

Etický

Uplatňovať vysoko morálne a mravné kritéria o marketingovej činnosti

V marketingu CR rozoznávame 6 marketingových základov:

 1. uspokojovanie zákazníkových potrieb a prianí
 2. nepretržitosť podstaty marketingu
 3. sled dielčích krokov marketingu
 4. kľúčová úloha marketingového výskumu
 5. vzájomná vnútorná závislosť organizácie CR
 6. široké a mnohostranné úsilie organizácie

Princípy sú základné zásady marketingu:

 1. marketingový prístup
 2. orientácia na zákazníka
 3. uspokojovanie potrieb a skrytých prianí zákazníka
 4. segmentácia trhu
 5. hodnota a proces
 6. životný cyklus výrobku a služby
 7. marketingový mix

Marketingový mix

-predstavuje a konkretizuje všetky kroky, ktoré organizácia robí aby vzbudila dopyt po produkte

Tieto kroky sa rozdelujú:

1.Produkt označuje nielen samotný výrobok alebo služku, ale aj sortimenty, kvalitu, dizajn, obal, imidž výrobcu, značku, záruku, služby a dalšie faktory, ktoré z pohladu spotrebitela rozhoduje o tom ako produkt uspokojí jeho očakávanie

 1. Cena je hodnota vyjadrená v peniazoch za ktorú sa produkt predáva. Zahrňuje aj zlavy, termíny a podmienky platenia, náhrady alebo možnosti úveru
 2. Miesto uvádza kde a ako sa bude produkt prodávať vrátane distribučných ciest, dostupnosti distribučnej siete, predajného sortimentu, zásobovania a dopravy.
 3. Propagácia hovorí ako sa spotrebitelia o produkte dozvedia ( od priameho predaja cez public relations, reklamu a podporu predaja).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#platené a neplatené služby v obchode #pracovný list ekonomika

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.027