Vidiecky cestovný ruch a agroturistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 15.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 709
Tlačení: 30
Uložení: 30

VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH A AGROTURISTIKA

Charakteristika :

 1. Vidiecka turistika – chápeme ju ako súbor rekreačných aktivít , alebo aktivít voľného času , ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia a sú odlišné od civilizačných , rekreačných aktivít .

Znamenajú istý návrat k prírode , k činnostiam , ktorými sa bezprostredne zaobstarajú základné potreby na živobytie.

Vo všeobecnosti pod vidieckou turistikou rozumieme rekreačné činnosti , využívanie voľného času na vidieku s možnosťou ubytovania v rodinách , vo vidieckych domoch alebo v účelových ubytovacích zariadeniach .

 1. Agroturistika – chápeme užšiu formu vidieckej turistiky , pri ktorej dochádza k využitiu poľnohospodárskych podmienok a potenciálu agrárneho sektora pre potreby CR.

Využitie uvedených podmienok pre agroturistiku , podobne ako pri všeobecnom CR závisí od faktorov.

 1. prírodné podmienky
 2. ekonomické podmienky
 3. materiálno-technické podmienky
 4. úrovne ľudského činiteľa
 5. kvalita poskytovaných služieb
 6. úrovne príjmov obyvateľstva

Silné stránky agroturistiky

 • aktívne prostredie vidieckej krajiny
 • tradičná pohostinnosť vidieckeho obyvateľstva
 • bohaté kultúrne tradície , zvyky , obyčaje
 • dostatok voľných pracovných síl
 • relatívne dobre rozsiahle ubytovacie a stravovacie kapacity

Vidiecky CR a turistika v zahraničí

Najvýznamnejšou medzištátnou organizáciou je Svetová Organizácia CR WTO ( World Tourism Organization ) . Jej hlavným cieľom je všestranná podpora rozvoja , medzinárodného CR. Orientuje sa najmä na ekonomicky , sociálny , kultúrny a politický prínos CR vo svete. Vyhlásila 27. septembra každoročne ako svetový deň CR.

V oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky je najdôležitejšou európskou organizáciou EUROGITES .

Nezastúpiteľné miesto v regiónoch majú turistické informačné kancelárie TIK.

Ponuka vidieka v CR

Cestovný ruch ako súčasť obnovy vidieka a dediny

Každá obec samosprávneho kraja by mala mať vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Je to strednodobý dokument , ktorý musí obsahovať zlepšenie všetkých oblastí činnosti obce. Európsky fond regionálneho rozvoja má najbohatší rozpočet z európskych fondov a predpokladá sa , že bude významným nástrojom pre obce a regióny Slovenska. Mnohé obce sa zapojili do Programu obnovy dediny , ktoré vyhlásila vláda SR. Obnova dedín a mestečiek má z roviny riešenia :

 1. ĽUDSKÚ – chuť a odhodlanie zmeniť všetko okolo seba ku krajšiemu a príťažlivejšiemu . Treba sa viac venovať fasádam , prídomiam , dvorom , uliciam , potom a úprave verejných priestranstiev. Hlavnou úlohou je motivácia človeka.
 2. ARCHITEKTONICKÚ – pretvorenie nevzhľadného stavu prostredia našich dedín.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vidiecka turistika a agroturistika #vidiecky cestovný ruch #kongresovy cestovny ruch #cestovný ruch

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019