Manažment ľudských zdrojov

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 242 slov
Počet zobrazení: 243
Tlačení: 19
Uložení: 19

Manažment ľudských zdrojov

Chápe sa ako činnosť, ktorej pozornosť sa sústreďuje na zamestnancov organizácie – ľudské zdroje, ktoré spolu s ostatnými funkciami manažmentu (plánovanie, organizovanie, kontrola) sa podieľajú na splnení cieľov zamestnancov a organizácie ako celku.

Na tejto činnosti sa podieľajú:

 • vedúci pracovníci (manažéri rôznych stupňov)
 • vedúci personálnych útvarov

Predstavuje strategický a premyslený logický prístup práce s ľuďmi v organizácii. Je orientovaný výkonovo = potreba neustále sa vyrovnávať s náročnejšími úlohami. Ľuďom (zamestnancom) sa poskytuje skôr vyššia dôvera než nedôvera. Kladie dôraz na tímovú prácu, Odmeny sú diferencované podľa výkonu, schopností, odbornosti, kvalifikácie.

Považuje sa za jadro manažmentu.

Špecifické charakteristiky človeka ako ľudského zdroja:

 • človek je osobnosť (každý človek je jedinečný)
 • človek je formovateľný, učenlivý (učí sa na svojich chybách, učí sa imitáciou)
 • človek je bytosťou s vlastnými cieľmi
 • človek je bytosťou s nesmierne zložitou potrebou hodnôt
 • človek má schopnosť slobodne sa rozhodovať

Zdroje pracovných síl:

 1. interné – tvoria ho vlastní zamestnanci podniku, ako prostriedok mu slúži inventárna karta zamestnanca
 2. externé – absolventi, nezamestnaní, zamestnanci iných organizácií, študenti a učni, ženy na materskej dovolenke, dôchodcovia..
 

Výhody

Nevýhody

Interné

- nižšie náklady na obstaranie

- zamestnanec pozná podnik, jeho ciele a prostredie

-trvá kratšie obdobie

- malé možnosti výberu (obmedzené)

- má náklady na školenie

Externé

- nižšie náklady na školenie

- väčšie možnosti výberu

- vyššie náklady na obstaranie (reklama)

- dlhšie trvanie na získanie pracovných síl

- nepozná prostredie

Metódy získavania pracovníkov:

 • úrad práce, sprostredkovateľské a pracovné agentúry
 • spolupráca so školou, médiá (TV, tlač, rozhlas, internet)
 • plagáty, letáky, odporúčanie vlastných zamestnancov

Najčastejšou formou je inzerát v tlači a novou formou je internet.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#reklama cestovnej kancelarie #manazment ludskych zdrojov #manazment cestovneho ruchu

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012