Informačné služby

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ursula (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 247 slov
Počet zobrazení: 449
Tlačení: 32
Uložení: 34

Informačné služby

Informáciou rozumieme činnosť zameranú na šírenie poznatkov o objektoch CR.

A návštevníci vyžadujú informácie.

 1. V mieste bydliska: t.j. vo fáze rozhodovania
 • Návštevníci v tejto fáze aktívne zhromažďujú informácie
 • Využívajú rôzne zdroje
 • Komerčné - výstavy, veľtrhy
 • Verejné – denná a odborná tlač, rozhlas, televízia, internet
 • Informácie na mediálnych nosičoch – CD , videokazeta
 • Osobné alebo sprostredkované skúsenosti - od priateľov a známych

Významným zdrojom informácií sú cestovateľské časopisy a turistický sprievodcovia.

Bedekre: tieto bedekre sa vydávajú pre určitý štát. Existujú aj sprievodcovia po rôznych pamätihodnostiach, hoteloch, reštauráciách.

V organizovanom CR sú základným zdrojom informácií katalógy pobytov a zájazdov spracované pre letnú a zimnú sezónu.

Počas cestovania: návštevníci využívajú po cestných komunikáciách pr. tabule pri cestných trasách , upozorňujúce na cieľové miesta

V cieľovom mieste: získava turista ďalšie informácie

 • Mestá a významné cieľové miesta zriaďujú – Turistické informačné centrá ( TIK )

Základom TIK je :

 • Poskytnúť komplexné informácie o aktivitách v danom mieste
 • Tieto informácie poskytujú
 • Osobné
 • Telefonicky
 • Poštou
 • Prostredníctvom tlačených informácií
 • Prostredníctvom elektronických médií

Niektoré TIK zabezpečujú dopravné služby, predávajú dopravné ceniny, organizujú turistické vychádzky, predávajú vstupenky na rôzne kultúrne a športové podujatia, predávajú cestovné literatúry, pohľadnice.

V CR sú potrebné informácie o ponúknutých službách a ich kvalita. Zákazník sa pre kúpu služby rozhoduje práve na základe poskytnutých informácií. Dôležitou úlohou tu zohráva komunikácia so zákazníkom.

Proces komunikácie:

ODOSIELATEĽ INFORMÁCIA PRÍJEMCA

(podnik, výrobca) (správa) (spotrebiteľ, zákazník)

Zdrojom správy je podnik , ktorý ponúka výrobok alebo službu. Správa musí byť spracovaná do určitej reklamnej stratégie. Prenos správy sa uskutočňuje prostredníctvom médií (internet, katalógy....).

Dôležitá je reakcia zákazníka na základe reakcie si uvedomí existenciu produktu a vytvára si určitý postoj.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ekonómia a ekonomika – učebné materiályOdporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029