VZOR: Záujem o pozíciu asistentka riaditeľa – motivačný list

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: verca123
Typ práce: Ostatné
Dátum: 27.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 176 slov
Počet zobrazení: 68
Tlačení: 3
Uložení: 4

Záujem o pozíciu asistentka riaditeľa – motivačný list

Na základe inzerátu, uverejneného v týždenníku Profesia

01. 02. 2007, uchádzam sa o pozíciu asistentka riaditeľa.

Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi, organizáciou práce, zabezpečením chodu kancelárie, zakla­ daním dokumentov, vybavovaním korešpondencie, evidenciou peňažných dokladov, vedením jednoduchých štatistík. Bola som poverená riade­ ním chodu kancelárie, evidenciou a sledovaním termínov, adminis­ tratívnymi prácami, obchodnou korešpondenciou, organizovaním mí­ tingov. Ďalej som pripravovala podklady pre prezentáciu, komuniko­ vala som s klientmi a obchodnými partnermi, viedla som evidenciu faktúr.

Ovládam na dobrej úrovni písanie na klávesnici a prácu s PC – Word, Excel, Internet, Outlook, Power Point. Plynule hovorím po anglicky a nemecky.

Mám dobré organizačné a komunikačné schopnosti. Som schopná samostatne pracovať, voči zamestnávateľovi som lojálna, mám profe­ sionálne vystupovanie, som flexibilná a zodpovedná. Pozitívne pri­ stupujem k riešeniu problémov, pričom uprednostňujem tímovú prácu.

Ak Vás môj záujem o prijatie na pozíciu asistentka riaditeľa oslovil, rada Vám doplním ďalšie informácie o sebe pri osobnom po­ hovore.

Verím, že pre Vašu spoločnosť by som bola prínosom. S pozdravom

Mgr. Eva Petríková

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: VZOR: Záujem o pozíciu asistentka riaditeľa – motivačný list

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

2.364