Burza

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 360 slov
Počet zobrazení: 58
Tlačení: 5
Uložení: 5

Burza

Je vysoko organizovaný trh, na ktorom sa obchoduje pravidelne na určitom mieste a v určitom čase s cieľom sústrediť ponuku a dopyt určitého tovaru. Na burzách sa obchoduje s rôznymi druhmi tovarov (komoditami). S kávou, ropou, so zlatom, s CP..

Burza CP – je vrcholová inštitúcia kapitálového trhu. Obchoduje sa tu so zastupiteľnými CP.

Základnými zákonmi, ktoré upravujú obchodovanie na burze sú:

 • zákon o CP
 • zákon o burze CP

Základné znaky burzy:

 • obchoduje sa so štandardizovanými tovarmi (CP)
 • je to miesto, kde sa stretáva väčší počet kupujúcich a predávajúcich, na základe čoho sa vytvorí objektívna cena
 • burzové obchody sa konajú v pravidelne stanovených dňoch, hodinách, na urč. mieste
 • obchodovať na burze môžu len členovia burzy
 • na uskutočnenie burzových obchodov je potrebné zvláštne povolenie
 • podmienky obchodovania sú určené a regulované platnou legislatívou

BURZA – nie je verejne prístupný trh, funguje na členskom princípe.

Účastníkov tohto trhu delíme na:

1.PRIAMY ÚČASTNÍCI – majú prístup na burzu a poskytujú služby spojené s investovaním do CP. Sú to veľké firmy, banky a obchodníci s CP.

2.NEPRIAMY ÚČASTNÍCI – sú to investori, ktorí chcú kúpiť alebo predať CP, nemajú prístup na burzu a preto využívajú služby priamych účastníkov (FO)

Systém burzy – burza je zložitý celok a skladá sa z týchto podsystémov: 

 • Podsystém obchodovania

Registrujú sa tu príkazy zákazníkov, triedia sa podľa podmienok obchodovania a uskutočňujú sa príslušné obchody prostredníctvom sprostredkovateľov, teda obchodníkov s CP – sú to makléri. Makléri predávajú a kupujú CP pre svojich zákazníkov, musia im zaručiť najlepšiu cenu. Musia nakúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie. Po uzavretí týchto obchodov je povinnosťou burzy poskytnúť info o príslušných obchodoch.

Rozlišujeme 2 systémy obchodovania:

 • kontinentálny – kurz CP sa určuje metódou FIXINGU ktorá vzniká porovnaním ponuky a dopytu v určitom okamihu. Úradne sa vyhlási a platí až do vyhlásenia nového kurzu
 • anglosaský – kurzy CP vznikajú priebežne, tak ako prichádzajú ponuky. Daný CP môže mať počas dňa rôzne kurzy
 • Podsystém vyrovnania obchodov

Znamená to prevod vlastníctva CP z predávajúceho na kupujúceho a prevod peňažných prostriedkov z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

 • Informačný podsystém

Spracúva informácie z vonkajšieho prostredia, zabezpečuje aj výstup informácií z burzy do vonkajšieho prostredia.

 • Regulačný podsystém

Jeho úlohou je premietnuť zákony o burze CP a ostatné predpisy do burzového poriadku.

 • Kontrolný podsystém

Jeho úlohou je kontrolovať dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú na burzu, ale aj etika podnikania na kapitálovom trhu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017