Klasifikácia poistenia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 264 slov
Počet zobrazení: 56
Tlačení: 6
Uložení: 5

KLASIFIKÁCIA POISTENIA

POISTENIE PODĽA ZÁVAZNOSTI

 • zákonné poistenie – vzniká na základe zákona. Poistná zmluva sa neuzatvára. Patrí sem napr. sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie
 • zmluvné poistenie – môže byť:
 1. a) povinné zmluvné poistenie – vzniká na základe poistnej zmluvy a povinnosť poistenia vyplýva z osobného predpisu (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, napr. notárov, poľovníkov, daňových poradcov, letcov), povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 2. b) dobrovoľné zmluvné poistenie – vzniká na základe poistnej zmluvy a poistník sa dobrovoľne rozhoduje, či sa poistí (napr. havarijné poistenie motorového vozidla, poistenie majetku .. )
POISTENIE PODĽA ODVETVÍ
 • životné poistenie – predmetom poistenia je smrť, dožitie a iná dohodnutá poistná udalosť (invalidita )
 • neživotné poistenie – predmetom poistenia je napr. majetok, zodpovednosť za škodu, úver ..
POSTENIE PODĽA MIERY RIZIKOVOSTI
 • rizikové poistenie – vyznačuje sa vysokou neurčitosťou vzniku poistnej udalosti ( t. j. počet poistných plnení nie je vopred známy) Patrí sem napr. životné poistenie majetku, úrazové poistenie ..
 • rezervotvorné poistenie – vyznačuje sa tým, že poisťovňa vytvára poistné rezervy na poistné udalosti, ktoré v budúcnosti určite vzniknú. Patrí sem napr. životné poistenie, dôchodkové poistenie ..
POISTENIE PODĽA POČTU RIZÍK
 • jednoduché poistenie – poistenie s jedným rizikom, napr. krádež, zodpovednosť za škodu ..
 • združené poistenie – ak je v jednej poistnej zmluve združených viac rizík, napr. združené poistenie domácností (poistné zariadenia domácností pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, vodou, pre prípad odcudzenia .. )
POISTENIE PODĽA ČASU
 • krátkodobé poistenie – poistenie dohodnuté na dobu max. 1 rok, napr. cestovné poistenie počas dovolenky v zahraničí dohodnuté na 14 dní.
 • dlhodobé poistenie – poistenie dohodnuté na dobu dlhšiu ako 1 rok alebo na dobu neurčitú, napríklad životné poistenie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020