Sociálne poistenie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 13.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 207 slov
Počet zobrazení: 55
Tlačení: 4
Uložení: 5

Sociálne poistenie

Zamerané je na sociálne riziká, je súčasťou sociálnej politiky štátu ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnej poisťovne.

Rozlišujeme:

  • nemocenské poistenie - poistenie pre prípad dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva ( 1,4% )
  • dôchodkové starobné poistenie – zabezpečenie príjmu napr. v starobe alebo v prípade úmrtia manžela/ky ( 4% )
  • dôchodkové invalidné poistenie – zabezpečenie príjmu v prípade invalidity
  • úrazové poistenie – pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platí len zamestnávateľ ( 0,25% )
  • poistenie v nezamestnanosti – na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti ( 1% )

SR zabezpečuje sociálna poisťovňa – je to verejnoprávna inštitúcia, sídlo má v BA, na každý druh SP vytvára fond, z vytvorených fondov potom vypláca jednotlivé dávky.

DOCHODKOVÝ SYSTÉM V SR

V súčasnosti máme 3 piliere:

  1. pilier (priebežný) – povinný pilier do ktorého sa platia odvody na dôchodkové poistenie, sociálna poisťovňa z neho priebežne vypláca starobné dôchodky alebo predčasné starobné dôchodky, ale aj pozostalostné dôchodky (vdovské, sirotské) ale aj invalidné dôchodky
  1. pilier (sporivý) – spravujú ho dôchodcovské správcovské spoločnosti, tento pilier sa nazýva pilier sporenia pretože časť peňazí sporiteľa sa odvedie na osobný dôchodkový účet a druhú časť spravuje DSS ktorá hľadá možnosti zhodnotenia peňazí
  1. pilier (doplnkový) – prispievanie do tohto piliera je dobrovoľné, sporiteľ sa rozhoduje sám o výške poistného, nazýva sa aj pilier dobrovoľného piliera
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034