Ekonomické pojmy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivanka88
Typ práce: Referát
Dátum: 23.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 358 slov
Počet zobrazení: 6 091
Tlačení: 520
Uložení: 478
Kaucia – peňažná záruka.
Úrok - je príjem plynúci z kapitálu, je základnou formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi
Hypotéka - je dlhodobý spotrebiteľský (spotrebný) úver, ktorého účelom je financovanie čohokoľvek, záruka za nehnuteľnosti 
Devalvácia  - znižovanie hodnoty meny, zlatý obsah peňažnej hodnoty
Brainstorming je kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, burza nápadov.
Negociácia – rokovanie, vyjednávanie v obchodných záležitostiach.
Akcept zmenky – prijatie zmenky
Nezamestnaný je v ekonomickej teórii považovaná osoba schopná pracovať, ktorá si však nemôže nájsť platené zamestnanie. Nezamestnanosť – existujúca skupina ľudí, ktorí su schopní pracovať.
Inflácia -znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny.

Rabat je zrážka z ceny nejakého produktu.
Amortizácia -postupné znižovanie hodnoty majetku.
Damping - predaj tovaru pod výrobnú cenu, cieľ: ovládnuť trh.
Arbitráž - rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli; zmierovacie konanie, zmierovací súd.
Leasing - zmluvný prenájom veci na určitú dobu za vopred dohodnutý poplatok.
Dividenda - podiel akcionára na zisku akciovej spoločnosti(účastina, podiel).
Audit  - skúmanie, revízia, kontrola.
Ziskovosť (rentabilita) znamená schopnosť výrobku, produktu prinášať zisk.
Zisk je cieľom a podnetom podnikania. U drobného výrobcu môže nad ziskovým hľadiskom prevážit’ jeho celkové uspokojenie zo samostatnej, nezávislej činnosti.

Valuta - cudzia mena v hotovostnej podobe.
Devíza je cudzia mena v bezhotovostnej podobe(krátkodobé)
Bonita – dobrá povesť firmy
Šek  - cenný papier spĺňajúci isté náležitosti, ktorým osoba, ktorá ho vystavila („vystaviteľ“), prikazuje inej osobe (banka), aby zaplatila nejakú sumu v prospech ďalšej osoby („remitenta“).
Zmenka je obchodovateľný cenný papier. Zaväzuje druhú osobu, aby zaplatila osobe tretej.
Cenné papiere – listiny, na ktorých je zapísaná pohľadávka vlastníka voči vystav.(zmenky, certifikáty, šeky, poukážky, akcepty, vkladné knižky)
Cesia - postúpenie nejakého práva, územia, pohľadávky .
Bankrot – krach,  úpadok.

Burza – stály trh cenných papierov .
Akreditív  - poverovacia listina
Afilácia – pridruženie podniku k materskému podniku. (zahraničie)
Anuita -  pravidelná splátka + úrok z nezaplatenej časti.
Akcia - je podielovým cenným papierom. Vydávajú ich akciové spoločnosti za účelom získania finančných prostriedkov. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti. Ručí do výšky svojho podielu na základnom imaní.
Barter – obchod, kde sa neplatí v peňažnej forme, ale tovar za tovar.
Clearing – účtovanie bezhotovostných peňazí.
Kredit – dôveryhodnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018