Stratégia - Marketingový mix

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 01.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 904 slov
Počet zobrazení: 16 278
Tlačení: 576
Uložení: 624
STRATÉGIA MARKETINGOVÉHO MIXU FIRMY
K&M Corp, spol. s r. o.
 
Realizácia marketingovej stratégie firmy sa zabezpečuje prostredníctvom využitia 4 skupín marketingových nástrojov, nazývaných aj 4P:
 
Product = Produkt (kvalita, vlastnosti, štýl, veľkosť balenia, materiál, goodwill, garancia, možnosť vrátenia, atď.)
 
Place = Miesto (distribučné cesty, obchodná sieť, skladovanie, zásoby, doprava, spôsob predaja, interiér predajne, atď.)
 
Price = Cena (ceny, diskonty, zvýhodnený predaj, podmienky úverovania, prídavky, termíny platieb výpredaje, atď.)
 
Promotion = Promotion (reklama, osobný predaj, podpora predaja, publicita, atď.)
 
Firma K&M Corp., spol. s r.o., vznikla k 1. septembru 2005 a má sídlo v Košiciach. Hlavnou činnosťou spoločnosti K&M Corp. je veľkoobchodný a maloobchodný predaj, ktorý sa zameriava na predaj PC zostáv a komponentov, notebookov a príslušenstva, monitorov, scanerov, tlačiarní, web camier, TV a strihových kárt, základných dosiek.

1. Predmet činnosti  K&M Corp., s.r.o. – Produktový mix
 
Obchodná činnosť:
Firma K&M Corp. má povolenie predávať výrobky na úrovni maloobchodnej siete, tzn. nakupovať od dodávateľov a ďalej tovar predávať konečným spotrebiteľom.
 
Predajná činnosť:
Firma predáva vo svojich predajniach všetky už spomenuté výrobky, ktoré nakupuje od veľkoobchodných dodávateľov a zahraničných partnerov Acer, Libra, Asus, HP, Compaq, Brave.

2. Výrobková stratégia - PRODUCT
Hlavnou prioritou firmy K&M Corp. je predaj notebookov a príslušenstva značky Acer, Libra, Asus, HP, Compaq a Brave.
 
Firma sa snaží so svojimi výrobkami poskytnúť zákazníkom presne to, čo potrebujú na uspokojenie svojich potrieb, teda pre potreby štúdia ako aj iné záujmové, či pracovné činnosti. Záujem je najmä o notebooky značky Acer, ale veľký dopyt je aj o notebooky značky HP a Libra, ako aj príslušenstvo k nim. Činnosť podniku je zameraná na uspokojenie potrieb formou predaja. Podstatou produktu je úžitok pre konečného spotrebiteľa.
 
Produkt má tri úrovne: jadro produktu, vlastný produkt a rozšírený produkt:
Jadro produktu – úžitkovosť
Vlastný produkt – kvalita, značka, obal, dizajn, funkcie
Rozšírenie produktu – záruky
 
Základné atribúty výrobkov sú:
 
Kvalita
Spoločnosť sa zameriava na udržovanie vysokej kvality svojich výrobkov, teda notebookov. Zamerali sme sa na notebooky kvalitných značiek, ktoré si so sebou nesú dlhoročnú spokojnosť zákazníkov a dobré meno. Dôkazom kvality sú aj kladné ohlasy od majiteľov našich notebookov, keďže veľa nových zákazníkov navštevuje našu firmu na základe odporúčania tých, ktorý si už notebook u nás zakúpili. V predchádzajúcom období firma ponúkala aj notebooky iných značiek, no keďže sa objavili reklamácie niekoľkých kusov, tieto značky sme prestali ponúkať a zamerali sme  sa na notebooky vysokokvalitných značiek, nakoľko spokojnosť našich zákazníkov a dobré meno firmy je na prvom mieste.
 
Značka
Firma prezentuje svoje produkty pod menom K&M Corp., čím zároveň zaručuje pôvod týchto produktov a právnu ochranu.
 
Obal
Výrobky sú balené v igelitových bublinových vreckách a následne uložené v papierových krabiciach tak, že vo vnútri škatule je znemožnený pohyb výrobku a zároveň je chránený pred vonkajšími vplyvmi, aby sa nezničil pri dovoze. Obal tiež plní informačnú funkciu, pretože na obale sa nachádzajú základné informácie o notebookoch, teda hlavne ich základné parametre. Všetky naše produkty sú balené tak, aby sa počas prevozu nepoškodili, a aby boli čo najviac chránené.
 
Dizajn
Naša firma kladie veľký dôraz aj na dizajn, aj keď pri notebookoch zákazník kladie dôraz hlavne na parametre, dizajn zohráva tiež určitú rolu. Každá spomenutá značka ponúka iný dizajn, a tak si zákazník môže vybrať nie len na základe parametrov, ale aj vzhľadu. Vieme, že notebooky IBM sú známe nelichotivým dizajnom, a aj to je dôvod prečo ich v našej ponuke nenájdete. Nakoľko keďže ich vývoj ide stále dopredu, chceme našim zákazníkom ponúknuť aj voľbu príjemného a estetického dizajnu.
 
Funkcie
Pri notebookoch zohráva technická funkcia veľmi významný priestor. Ako sme už spomínali ponúkame niekoľko značiek notebookov, a tak si zákazník môže vybrať notebook, ktorý dokonale spĺňa jeho funkčné požiadavky. Keďže našou klientelou sú hlavne študenti Technickej univerzity, ponúkame širokú škálu notebookov prihliadajúc na výkonnosť, hmotnosť, spoľahlivosť a dĺžku životnosti.
 
Záruky
Podnik poskytuje zákazníkom nielen povinné 2 ročné záruky, ale poskytuje i pozáručný servis s viacerými výhodami pre zákazníkov firmy K&M Corp., spol. s r.o.
 
3. Cenová stratégia - PRICE
Firma K&M Corp. sa snaží o získanie maximálneho využitia trhu. Podstatou tejto cenovej politiky je to, že firma si stanovuje ceny na maximálnej možnej hladine, ktorá je akceptovateľná zákazníkmi, teda študentmi,  až kým nezačne predaj nových produktov klesať. Keď predaj klesne, podnik mierne zníži cenu a stane sa prístupnejším cenovo citlivejším zákazníkom. Ak cena klesne až na úroveň bežných cien v danej kategórii produktov, podnik zavádza inovácie. Cenová stratégia však prihliada na skupinu zákazníkov, teda na študentov a ich finančné možnosti.
 
Základné atribúty sú:
 
Výška ceny
K&M sa snaží na  trh preniknúť veľmi výhodnými cenami pre študentov, prispôsobovať cenu trhu, a tým nepriamo predbehnúť konkurenciu. Ceny firmy sú nižšie ako u konkurencie. Avšak ceny sú dostatočne vysoké na to, aby pokryli náklady a umožnili bezpečné fungovanie firmy.
 
Zľavy
Zľavy sa orientujú hlavne na študentov, kde pri preukázaní sa ISIC kartou ponúkame študentom zľavu 10% oproti ostatným zákazníkom. Zľavy firma poskytuje aj na výrobky, ktoré sú na sklade alebo v predajni dlhšie ako 6 mesiacov, pretože potom ich cena veľmi prudko klesá. Aj z tohto dôvodu firma poskytuje zľavy pre čo najrýchlejšie vyskladnenie produktov. Ak si zákazník objedná výrobok prostredníctvom internetu, dostane zľavu vo forme dovozu domov zdarma.
 
Platobné podmienky, Úverové podmienky
Pre K&M Corp. je veľmi výhodné poskytnúť vhodné platobné, ale i úverové podmienky, nakoľko gro našich zákazníkov je z radu študentov.
 
Celkové náklady
Napriek snahe o dosiahnutie maximálneho využitia trhu, podnik pripisuje vysoký význam efektívnemu hospodáreniu, čo znamená i snahu o čo najnižšie náklady.
 
4. Distribučná stratégia - PLACE
Ako už bolo uvedené, firma ma sídlo v PC centre v areály Technickej Univerzity v Košiciach. Sídlo našej firmy sme umiestnili so zámerom čo najviac sa priblížiť študentom. V budúcnosti by sme chceli našu firmu rozšíriť o ďalšie pobočky, na území ďalších hlavne Technických Univerzít, aby sme možnosť zakúpenia našich výrobkov za výhodné ceny ponúkli aj ďalším študentom. Zatiaľ plánujeme rozšíriť sieť o mestá Bratislava, Žilina a Banskú Bystricu, a v budúcnosti aj o ďalšie.
 
Pri distribučnej stratégii sú dôležité tieto atribúty:
 
Umiestnenie produktu
K&M Corp. umiestňuje produkt priamo do svojich predajní. Nakoľko naša firma sídli v areály TU, produkt sme umiestnili najbližšie k samotným zákazníkom.
 
Doprava
Doručenie výrobkov je realizované nákladnou dopravou. Firma používa firemné nákladné auto alebo pri menšej dodávke firemné auto Škoda Pickup.
 
Veľkosť zásob
Veľkosť zásob, ako aj jej štruktúra sa proporcionálne mení vzhľadom k aktuálnym potrebám trhu. Keďže PC technika ide stále dopredu, aj naše zásoby orientujeme a aktualizujeme podľa trhu, ale aj potrebám zákazníkov.
 
Distribučné pokrytie
V súčasnosti má firma K&M sídlo iba v Košiciach, no v blízkej  budúcnosti plánujeme sieť predajní na Slovenskom trhu rozšíriť o Bratislavu, Banskú Bystricu a Žilinu.
 
Rýchlosť dodania
K&M Corp. kladie vysoký dôraz na rýchlosť dodania. V prípade, že požadovaný výrobok sa nachádza v skladoch alebo v  predajni, a je oňho záujem, je vyexpedovaný hneď na druhý deň po prijatí objednávky.  Odberatelia majú možnosť objednávania aj formou e-mailu, čo je najrýchlejšie a zároveň aj pohodlné. Hneď po obdržaní e-mailu je objednávka spracovaná a požadovaný výrobok je na druhý deň vyexpedovaný.
 
5. Marketingová komunikácia - PROMOTION
Pri marketingovej komunikácií, teda pri promotion, je použitých päť základných prvkov komunikačného mixu: reklama, public relations, priamy marketing, podpora predaja a posledným je osobný predaj. Pri marketingovej komunikácii je veľmi dôležité, aby jednotlivé atribúty komunikačného submixu boli navzájom integrované a poprepájané. Integrovaná marketingová komunikácia má tri na seba nadväzujúce aspekty a to:
Vytvorenie účinnej komunikácie
Rozhodnutie o marketingovom komunikačnom mixe
Riadenie a koordinovanie integrovanej marketingovej komunikácii

Marketingová komunikácia K&M je založená na týchto atribútoch:
 
Reklama
Reklama má veľmi dôležité postavenie, pretože K&M Corp sa chce čo najviac dostať do povedomia zákazníkov. Firma sa pri reklame zamerala najmä na propagáciu formou letákov, médií ako je televízia a rozhlas, časopisov a tiež bilboardov no hlavne študentských kluboch ŠTV, Rádio9 a PC klub. Firma vytvorila novú reklamnú kampaň najmä na noteboky a ich príslušenstvo, pretože práve tieto produkty môžu najviac osloviť študentov, preto chce tieto výrobky čo najviac spropagovať a uviesť do povedomia zákazníkov. K&M Corp má aj svoju vlastnú Internetovú stránku, ktorá zabezpečuje reklamu a obsahuje aj ponukový materiál ako aj zoznam maloobchodných odberateľov, u ktorých si zákazníci môžu dané výrobky zakúpiť. Reklama slúži najmä na informovanie zákazníkov o novom produkte, informuje aj o zmene ceny ak nejaká nastala a tiež informuje zákazníkov aj o doplnkových službách ako je záručný a pozáručný servis, rôzne zľavy ako aj technické informácie. Reklamu firma využíva aj na získanie si zákazníkov konkurencie.
 
Podpora predaja
Podpora predaja stojí najmä na výrobkových balíčkoch. Teda firma pri nákupe nejakého z drahších notebookov poskytuje jeden z lacnejších doplnkov zdarma. Môže ísť napr. o myš k notebooku . Tieto kombinácie sa môžu meniť podľa predaja jednotlivých výrobkov a podľa ceny predávaného výrobku. Firma považuje takúto formu podpory predaja za veľmi výhodnú, pretože sa tým zvyšujú tržby a zisky firmy. Firma si tým získava nových zákazníkov. Ak sa v predajni objaví nový výrobok, firma sa takýmto spôsobom môže takpovediac zbaviť výrobkov, ktoré sú v predajni dlho a neidú na odbyt. 
 
Public relations
K&M Corp sa chce dostať do povedomia zákazníkov. Prispieť k tomu má i podpora rôznych študentských podujatí, kde ako sponzoring ponúkneme naše produkty. Takto si chce firma udržiavať dobré vzťahy a meno u zákazníkov ale aj verejnosti.
 
Priamy marketing
V nasledujúcom roku chce firma vylepšiť dizajn svojej internetovej stránky. Plánuje vylepšiť a zjednodušiť objednávanie prostredníctvom e-mailu ako aj rozšíriť zoznam výrobkov o tie, ktoré na internete ešte nie sú, pretože sú to novinky. Firma plánuje na novej internetovej stránke taktiež zaviesť sekciu „ČO BY STE CHCELI VYLEPŠIŤ“, kde s budú môcť zákazníci vyjadriť, čo by mala firma vylepšiť a upraviť, čo sa týka dizajnu, funkcií, kvality, farby a pod. vo všetkých výrobkoch, ktoré firma ponúka.
 
Osobný predaj
Pri osobnom predaji ide o priamu komunikáciu medzi zákazníkmi a predajcami. Je to pomerne náročná komunikácia, pretože predajcovia musia vedieť správne komunikovať so zákazníkmi, aby zákazník nemal pocit, že musel dlho čakať a že sa oňho predajca nezaujíma, ale najmä schopnosť odborne poradiť zákazníkom najvýhodnejší produkt. Výhodou tejto komunikácie je okamžitá spätná väzba, ktorú predajca má. Je to výhodné najmä vtedy, ak sa zákazník nevie rozhodnúť a potrebuje poradiť, napríklad aké parametre notebooku vybrať, aby spĺňali požiadavky zákazníka.

6.  People
K&M si uvedomuje, že dosiahnutie marketingových cieľov v značnej miere závisí aj od ľudí, teda od zamestnancov podniku. Iba motivovaní, vzdelaní a kvalifikovaní pracovníci môžu pozitívne prispievať k napĺňaniu cieľov. Zákazníci tak vedia, že sa môžu na zamestnancov spoľahnúť, ak potrebujú poradiť pri kúpe výrobkov.
 
People zahŕňa predovšetkým tieto atribúty:
 
Kvalifikovanosť a vzdelanosť
Pracovníci musia byť oboznámení s ponúkaným produktom, musia ho poznať z hľadiska jeho funkcií a parametrov. Zamestnanci sú špeciálne školení. Ako som už spomenula, musia vedieť komunikovať so zákazníkmi, vedieť odpovedať na ich otázky.
 
Reprezentatívnosť
Pracovníci musia svojim správaním reprezentovať firmu, pretože K&M Corp má záujem na získaní dobrého mena, vzhľadom na to, že kladie dôraz na budovanie svojho mena a povedomia.
 
Zdvorilosť
Forma podania výkladu a prístupu k zákazníkovi musí byť na vysokej úrovni a musí tu byť snaha o uplatňovanie pravidiel slušného správania.
 
Prístupnosť
Zákazníci by mali cítiť ochotu zamestnancov pomôcť im a poradiť im pri výbere vhodného produktu po výkonostnej ako aj cenovej stránke.

ZÁVER
Firma K&M Corp je prosperujúca firma, ktorá sa snaží preniknúť do povedomia zákazníkov, teda hlavne študentov a presadiť sa na trhu svojou kvalitou,značkou a výhodnými cenami. Firma okrem zvládnutia analýzy trhu, na ktorom pôsobí a riešení ďalších otázok, musí značný dôraz klásť na to, ako má vyzerať konkrétna marketingová činnosť vo výrobkovej, distribučnej, cenovej, komunikačnej politike, ale i politike ľudí. Snaží sa vytvoriť vhodnú štruktúru marketingového mixu. Ten predstavuje takú kombináciu, ktorá utvára vhodné podmienky pre efektívne podnikanie. Vďaka dobrému menu, ktoré si firma na Slovenskom trhu už vybudovala, má dobré predpoklady na to, aby si svoje dobré postavenie udržala čo najdlhšie. Firma bude v budúcnosti klásť stále väčší dôraz na reklamu, a to aj ostatných výrobkov, nie len tých najnovších, aby na nich zákazníci nezabudli, teda vytvorí reklamnú kampaň, ktorá bude slúžiť takpovediac na oživenie pamäte zákazníkov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015