Inflácia, deflácia, dôsledky, účinky, náklady, podnety

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 06.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 414 slov
Počet zobrazení: 9 676
Tlačení: 571
Uložení: 587
Rozdiel medzi infláciou, defláciou a dezinfláciou:
INFLÁCIA: rast celkovej cenovej hladiny, nie jednotlivých cien
DEFLÁCIA: opak inflácie, pokles celkovej cenovej hladiny
DEZINFLÁCIA: pokles miery inflácie, snaha ukončiť infláciu, ktorou by sa nemala privodiť deflácia
 
Dôsledky a účinky inflácie:
-  sociálne napätie /CH spotr. statkov a služieb rastie rýchlejšie ako nominálne mzdy - pri hyperinflácii/
-  znižovanie kúpyschopnosti obyvateľstva
-  zmena štruktúry spotreby /rast cien zákl. život. potrieb, znižuje zdroje dôchodkov použiteľných na iné tovary/
-  vplyv na vonkajšiu ekonomickú rovnováhu
-  brzda ekonomického rastu /vývoz sa stáva nevýhodný a klesá, prevaha dovozu nad vývozom a teda ponuky nad dopytom/
 
Prerozdeľovací efekt inflácie, má dvojaký účinok:
- postihovaní sú majitelia peňazí a veritelia
- zvýhodnení sú majitelia peňazí a veritelia

Dôsledky otvorenej inflácie:
- znehodnotenie informácii skrytej v cenách
- znehodnocovanie finančných aktív
- zásah do prerozdeľovacích procesov

Dôsledky uzavretej inflácie:
Take isté ako pri otvorenej + strata efektívnosti ekonomiky
Pôsobí na spotrebiteľa dvojako:  priamo – znižuje jeho reálny príjem
nepriamo – zvyšuje dôchodky výrobcov a umožňuje im nehospodárnosť prenášať na spotrebiteľa

efekty:
blokovaná ekonomická aktivita
udržiavanie aktivity na tej istej úrovni, ale rast nákladov
 
Náklady inflácie:
redistribúcia príjmov
cenový efekt
príjmový efekt
znechutenie zo sústavného rastu cien
neistota rozhodovania
špekulácia
skrátené časové horizonty
zvyšovanie miery zdanenia
 
Inflačné napätie:
-  podmienky na rast miery inflácie sú naplnené, ale existujú prekážky
-  ide o potlačenú infláciu
-  najmä pri zásahoch hospodárskej politiky - ceny sú regulované a kontrolované, prídelový systém, snaha stabilizovať mzdy a platy, rozpočtová príslušnosť
 
Inflačný tlak:
-  čas od kedy nastane zmena napr. nákladov dovtedy, kým sa to neprejaví v zmene cenovej hladiny
-  keď stúpne cena energií alebo úroková miera, prejaví sa to na zmene ceny produktu až neskôr…
 
Inflačný šok:
-  inflácia je viac-menej stabilná, až kým nenastanú nejaké šoky
-  majú 4ry hlavné príčiny:
1.  dopytová inflácia (demand-pull) – zmena v agregátnom dopyte, keď dopyt rastie rýchlejšie ako výrobný potenciál, AD sa posúva doprava a tým sa zvyšuje cena produktu; napr. v Nemecku 1922-23 vláda vytlačila miliardy mariek a tým znehodnotila menu
2.  nákladová inflácia (cost-push) – zmena výrobných faktorov – náklady na zamestnancov alebo napr. ropné šoky 1973, 1978, 1990. Vzniká dokonca aj vtedy, keď je vysoká nezamestnanosť a sú nevyužité výrobné kapacity. AS sa posúva doľava.
3.  štruktúrna inflácia – zdroj v politických a sociologických príčinách, napr. sociálne zákony, dane...
4.  sektorová inflácia – zodpovednosť na raste miery inflácie má jeden sektor, napr. ropa
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Inflácia, deflácia, dôsledky, účinky, náklady, podnety

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013