Medzinárodné organizácie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 08.09.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 917 slov
Počet zobrazení: 6 112
Tlačení: 360
Uložení: 375
Unicef – zalozeny 1946 valnym zhromazdenim OSN, aby zmiernil nasledky druhej svetovej vojny pre deti v Europe, na Strednom Vychode a v Cine.
Vedenie Unicef – vykonna rada – pozostava z 36 reprezentantov krajin celeho sveta. Centrala sidli v New Yorku a pracuje prostrednictvom siedmych regionalnych a 126 uzemnych kancelarii v 158 krajinach a oblastiach sveta.
 
OSN: V sucasnosti ma OSN 191 clenov. Cielom OSN je bojovat za ludske prava, zabezpecit mier, hospodarsku, socialnu, kulturnu a humanitnu spolupracu vo svete. Ma svoju vlastnu vlajku a hymnu. Emblem OSN bol schvaleny 7.12.1946, tvori ho mapa sveta a venec z olivovnikovych vetviciek. Slovensko bude posobit ako nestaly clen bezpecnostnej rady 1.1.2006 – 31.12.2007.
Predchodcom OSN bola spolocnost narodov. Ustavovena v roku 1919 vramci Versailskej zmluvy. Zanikla ked sa jej nepodarilo predist WW2. V roku 1945 sa zastupcovia 50 zemi v San Franciscu dohodli na vypracovani charty OSN. Vznikla 24.10.1945, kazdorocne sa 24.10. oslavuje ako den narodov.
OSN tvori: Valne zhromazdenie; bezpecnostna rada; hospodarska (ekonomicka) a socialna rada; porucenska rada; medzinarodny sudny dvor; sekretariat.
 
Europsky system centralnych bank – je tvoreny europskou centralnou bankou a narodnymi centralnymi bankami 25 clenskych statov EU. ECB bola zalozena 1.7.1998 a nahradila Europsky menovy institut. Jej sidlo je vo Frankfurte nad mohanom a pracuje tu zhruba 1000 zamestnancov. Dna 1.1.1999 ECB prevzala od 11 centralnych bank menovu politiku a zacala vytvarat jednotnu menu. (nie VB, dansko, svedsko). ECB tvori: Vykonna rada; Rada guvernerov; Generalna rada.
Zmluva o Europskej Unii, podpisana v Maastrichte 7.2.1992. Zriadenie Europskeho menoveho institutu 1.1.1994. V decembri 1995 europska rada schvalila nazov europskej menovej jednotky EURO. 1.6.1998 sa vlady 11 krajin dohodli na zlozeni vykonnej rady ECB a teda zaniklo EMI. Na zaciatku roka 1999 nahradila EURO narodne meny v bezhotovostnom platobnom styku. Od 1.1.2002 sa fyzicky zaviedli platidla.  Slovensko vstupilo do ERM II 26.11.2005. Centralna parita koruny stanovena na 38.455 Sk/EUR.
 
WTO – ustredie ma v zeneve vo svajciarsku. K 15.12.2005 mala 150 clenov. Predchodcom bol GATT zalozeny 1948 v Zeneve. WTO bolo vytvorene v Uruguayi v 1993, kedy to podpisalo 125 krajin.
Najvyznamnejsi rozhodovaci organ je Ministerska konferencia. Dalej su to Generalna rada; Rady pre obchod; Pridruzene organy.
 
Maastrichtske kriteria:
1. inflacia maximalne o 1,5% vyssia ako priemer troch krajin s najnizsou inflaciou
2. dlhodobe urokove sadzby nie o 2% vyssie ako priemer sadzieb v troch krajinach s najnizsou inflaciou
3. ziadna devalvacia v poslednych dvoch rokoch, vymenny kurz 15% od centralnej parity
4. deficit rozpoctov nie vyssi nez 3% HDP
5. celkovy statny dlh nie viac ako 60% HDP
 
Realna konvergencia: znalostna ekonomika na zaklade cielov Lisabonskej agendy. Priblizovanie ekonomickej urovne k porovnatelne vyspelym krajinam je oznacovane ako realna konvergencia. Ukazovatele realnej konvergencie: vyvoj cenovej hladiny, produktivita prace, HDP na obyvatela...
 
Nominalna konvergencia: cenova stabilita; fiskalna stabilita; vladny dlh; konvergencia urokovych sadzieb; stabilita vymenneho kurzu.
 
Bretton-Woodsky system padol zaciatkom 70. rokov, ked USA odmietlo vymienat dolare za zlato. Skoncil sa standard „zlatej devizy”. Nasledne v roku 1976 konferencia v Kingstone na Jamajke a vznikol Kingstonsky menovy system – jednotka SDR – Special drawing rights (USD, GBP, JPY, EUR) a volny floating.
 
Strukturalne fondy: Europsky fond regionalneho rozvoja; Europsky socialny fond; Europsky polnohospodarsky usmernovaci a zarucny fond; Financny nastroj pre poradenstvo v oblasti rybolovu.
 
Kohezny fond na podporu menej prosperujucim statom EU.
 
Narodny rozvojovy plan definuje ciele, priority a opatrenia, ktore budu financovane nielen z prostriedkov strukturalnych fondov, ale aj z narodnych zdrojov. NRP sa realizuje pomocou operacnych programov – OP Priemysel a sluzby; OP Ludske zdroje; OP Polnohospodarstvo a rozvoj vidieka; OP Zakladna infrastruktura.
 
SR pristupilo k dohode s instituciami Svetovej banky 20.9.1990. Koncom roku 2002 bola v bratislave zriadena kancelaria Medzinarodnej banky pre obnovu a rozvoj. Svetova banka bola zalozena 45 krajinami vratane CSR na konferencii v Bretton-Woods, Usa v Juli 1944. Do Skupiny Svetovej banky patria: Medzinarodna banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), Medzinarodna asociacia pre rozvoj (IDA), Medzinarodna financna korporacia (IFC), Multilateralna pre investicne zaruky (MIGA) a Medzinarodne stredisko pre riesenie sporov z investicii (ICSID).
 
Medzinarodny Menovy Fond – bol zalozeny vtedy ked SB. Sidli vo Washingtone a ma zastupitelstva v zeneve a parizi. Ako menu pouzova SDR. Organy: Rada guvernerov; Medzinarodny menovy a financny vybor; Vybor pre rozvoj; Vykonna rada; Generalny riaditel.
 
OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – zalozena v septembri 1960, sidlo vo Viedni, ma 11 clenov – Iran, Irak, Kuvajt, Saudska Arabia, Venezuela, Katar, Lybia, Indonezia, SAE, Alzirsko a Nigeria. Krizy: 1.: 6.10.1973 vojna Yom Kippur. 2.: Islamska revolucia v Irane + vojna s Irakom 1980-88. 3.: Vojna v perzskom zalive 1990.
 
OECD – Organization for economic co-operation and development vznikla v parizi 30.9.1961. K 31.12.2001 mala 30 clenskych krajin. Organy: Ministerska schodzka rady OECD, rada OECD, Sekretariat OECD, Vybory OECD, Pracovne skupiny. Slovensko 30. clenom od 14.12.2000.
Ciele: trvaly ekonomicky rast, zamestnanost, podporovat ekonomicky a socialny blahobyt, stimulovat a harmonizovat usilie clenov v pomoci rozvojovym krajinam, prispiet k rozrastaniu svetoveho obchodu.
 
Pracovne trhy: Krajiny s otvorenym trhom: Cyprus, CR, Estonsko, Irsko, Litva, Lotyssko, Madarsko, Malta, Polsko, SR, Slovinsko, Svedsko, VB.
S polootvorenym: Belgicko, Dansko, Finsko, Francuzsko, Grecko, Holandsko, Luxembursko, Portugalsko, Spanielsko, Taliansko.
Uzatvoreny trh: Rakusko, Nemecko.
 
Schengensky system – v sucasnosti 13 krajin EU (bez irska a VB) + norsko, island, svajciarsko.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013