:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Čo je ekonómia

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 210 slov
Počet zobrazení: 6 351
Tlačení: 490
Uložení: 477
Ekonómia
 
Je veda, ktorá skúma ,akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácností / čo, ako, pre koho vyrábať / .Ekonómia ako veda vznikla v 18 storočí. Jej vznik sa spája s dielami anglických ekonómov Adama Smitha. Do poslednej tretiny  19.stor. sa rozvíjala ako jednotná veda. Potom sa rozčlenila na dve časti:

mikroekonómiu a makroekonómiu
Mikroekonómia skúma správanie sa jednotlivcov , podnikov. Zaoberá sa vytváraním cien jednotlivých druhov tovarov, vysvetľuje prečo vzniká nezamestnanosť.
Makroekonómia sa zaoberá ekonomikou ako celkom. Zaujímajú ju celkový dopyt a ponuka, národohospodárske výsledky, skúma medzinárodné ekonomické vzťahy.

Ekonómiu rozdeľujeme na pozitívnu , ktorá skúma ekonomiku takú, aká je. Opisuje fakty a ekonomické vzťahy .Hľadá odpovede na otázky, aký je ekonomický život, nie aký by mal byť. Normatívna eko. Nielen skúma ,ale aj hodnotí a odporúča.

Typy ekonomík

a, ekonomika založená na zvykoch a tradíciách – všetky ekonomické rozhodnutia prijímajú na základe inštinktov a zvykov. Ide spravidla o málo rozvinutú  a dnes už  historicky prekonanú ekonomiku. b,príkazová ekonomika je systém  organizácie  a riadenia hospodárskej činnosti založený  na príkazoch a administratívnych rozhodnutiach z centra typickým príkladom  príkazovej ekonomiky je centrálne plánovanie , v tejto eko. prevláda štátne vlastníctvo  a monopolné postavenie . Takýto hospodársky systém  si zostavuje zväčša nereálne plány.
c, trhová ekonomika – je založená na systéme slobodného  podnikania a voľnej súťaže, rešpektuje sa konkurencia, liberálne vzťahy, dopyt a ponuka. Monopolné  postavenie nemá štát / centrum /.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Ekonómia - história Referát 661 10
Slovenčina Ekonómia - základne pojmy Referát 321 0
Slovenčina Pojmy ekonomika a ekonómia Poznámky 203 0
Slovenčina Ekonómia a ekonomika Poznámky 792 0
Slovenčina Ekonómia, ekonomika, typy ekonomík Referát 503 6.5
Slovenčina Ekonómia vs. Ekonomika - rozdiel Referát 131 7.3
Slovenčina Ekonomika a ekonómia Poznámky 147 7
Slovenčina Základy ekonómie a ekonomiky Poznámky 1 324 8.5
0.015