Peniaze a funkcie peňazí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.01.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 171 slov
Počet zobrazení: 9 946
Tlačení: 705
Uložení: 667
Peniaze  za peniaze môžeme považovať všetko,čo služi ako všeobecne príjmaný prostriedok, alebo platidlo.Peniaze ako výmenný prostriedok sa v dejinách ľudstva vyskytovali najprv vo forme tovarov.Výmena jedného tovaru za iný sa nazýva naturálna výmena.V rôznom čase a na rôznych miestach plnili funkcie peňazí iné tovary.Neskôr sa tieto tovarové peniaze takmer vylúčili a obmedzili na drahé kovy(zlato a striebro).Zo začiatku sa použivali len úlomky bez označenia,neskôr razené vo forme mince.Aj drahé kovy časom nahradili nový druh peňazí-papierové mince.

Peniaze vystupuju v týchto formách:
·  Kovové mince-služia na platenie v hotovosti
·  Papierové peniaze-bankovky,lebo ich vydáva centrálna emisná banka v štáte
·  Bankové, depozitné- bezhotovostné peniaze t.j zápisy na účtoch v bankách,vklady na vkladných knižkách... 
Funkcie peňazí:  peniaze v trhovej ekonomike plnia tri významné funkcie:

Prostriedky výmeny
: čím je peňažný systém rozvinutejší,tým väčšia časť výmeny tovarov sa uskutočnuje bezhotovostne(prevod,úverové karty)

Zúčtovacia jednotka: peniaze prostredníctvom ceny umožňujú jednoduchšie vyjadrovanie hodnoty vymieňaných tovarov a služieb.
Uchovávateľ hodnôt:hromadenie peňazí vo forme úspor.
Znehodnotenie peňažnej jednotky,meny nazývame inflácia.
Zdroj: Lucia Sýkorová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020