Druhy obchodov na medzibankovom trhu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 337 slov
Počet zobrazení: 4 059
Tlačení: 376
Uložení: 413
Druhy obchodov na medzibankovom trhu, charakteristika a členenie

POKLADNIČNÉ OPERÁCIE BÁNK
-  patria sem operácie, ktoré prebiehajú prostredníctvom pokladnice banky alebo prostredníctvom medzibankového trhu
-  pokladničné operácie:
»  samotné pokladničné operácie
»  zmenárenské pokladničné operácie
»  operácie so šekmi

Samostatné pokladničné operácie
-  tieto operácie banka registruje prísne chronologicky za sebou
-  pokladničné hodnoty » domáce a cudzie meny v bankovkách a minciach

Zmenárenské operácie
-  patrí sem nákup a predaj peňažných prostriedkov v hotovosti
-  a nákup a predaj peňažných prostriedkov na devízových účtoch (bezhotovostný nákup a predaj)

-  cudzia mena sa člení na devízu a valutu
-  dôležitý je kurzový lístok, ktorý vytvára NBS
-  zároveň sa uplatňuje aj kurzový lístok komerčnej banky
-  pri operáciách v zahraničnom platobnom styku sa cudzia mena nečlení na devízu a valutu, ale používa sa pojem peňažné prostriedky v cudzej mene
-  banky vytvárajú obchody s inými menami aj:

▪ s inými bankami
▪ so zahraničnými bankami
▪ so súkromnými zmenárňami, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
▪ predajom a nákupom od klientov

Operácie so šekmi
-  nemajú u nás dominantné postavenie
» zaručený šek - vydaný jednou bankou a môže byť preplatený v inej banke
-  výška čiastky na šeku je limitovaná

-  maximálne 6 500Sk a max. počet šekov pri jednej operácii je 10 ks


  Iné pokladničné operácie
~  operácie s drahými kovmi okrem zlata (striebro, platina)

~  operácie s drahokamami
~  nakúpené cestovné šeky (náhrada hotovosti v cudzej mene
~  zásoby kolkov a známok a rôzne ceniny v cudzej mene

MEDZIBANKOVÝ TRH
-  je súčasťou peňažného trhu
-  formujú sa tu referenčné úrokové sadzby, ktoré vychádzajú z kótovania medzibankových depozít
-  referenčné úrokové sadzby
-  dopytové (IBID)
-  ponukové (IBOR)
-  stred (IMID)  vykazuje sa bez toho aby sa kótovala
-  na Slovensku je BRIBOR a BRIBID
-  v SR prebieha kótovanie od r. 1995,  od vtedy sa podmienky zmenili
-  vytvárajú sa jednotlivé KB, ktoré ich kótujú

-  kótujú sa na obdobie:

~  1dňa
~  1, 2 týždňov
~  1, 2, 3, 6, 9, 12 mesiacov
-  obchody na medzibankovom trhu sa členia na :

1)  obchody medzi komerčnými bankami a centrálnou bankou
2)  obchody medzi komerčnými bankami navzájom
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 1.5)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#druhy obchodov #typy obchodov #Pokladnice a medzibankové operácie #Pokladničné operácie banky #typy trhov #obchody medzi bankami #nákup

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024