Obchody medzi komerčnými bankami

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 205 slov
Počet zobrazení: 2 394
Tlačení: 300
Uložení: 290
Obchody medzi komerčnými bankami

Obchody medzi KB navzájom, patria sem:
1. obchody s peniazmi – nie sú zabezpečené CPi
a) denné peniaze
•  slúžia na usmerňovanie likvidity bankového sektora, majú vopred stanovenú ÚS
•  dátum vyrovnania obchodu sa uskutočňuje krátko po uskutočnení obchodu, tento dátum sa označuje valuta
•  spotové obchody a vyrovnávajú druhy pracovný deň po dni uzatvorenia, tento deň je deň „D+2“ alebo „spotová valuta“

▪ over-night money – sú poskytnuté okamžite a splatné do 24 h, banka musí
  mať každý deň vybilancované účtovníctvo
▪ spot money - splatnosť do 24 h
▪ tom-next money – sú poskytnuté po 24 h po uzavretí kontraktu a doba  

  poskytnutia je na ďalších 24 h
▪ spot-next money, S/N – peňažné prostriedky sú poskytnuté o 48h na 24h
b) termínované peniaze
» peňažné prostriedky na dlhšiu časovú lehotu ako 1 deň
» ÚS je dohodnutá v čase uzatvorenia obchodu a platí podľa dĺžky transakcie (nemení sa)

» čas na poskytnutie prostriedkov je štandardizovaný:
1, 2 týždne,
1, 6, 9, 12 mesiacov

2. repoobchody: sú zabezpečené CP, dôležitý nástroj menovej politiky a uplatňuje sa
  refinančná a sterilizačná reposadzba.

3. obchody so ŠPP: prostredníctvom nákupu ŠPP KB sa spravidla vykrýva štátny dlh
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012