Odňatie licencie od NBS – dôvody

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 183 slov
Počet zobrazení: 2 396
Tlačení: 334
Uložení: 325
Odňatie licencie od NBS – dôvody

NBS je povinná odobrať banke bankové povolenie ak:
1.  vlastné zdroje banky klesnú pod úroveň ZI (500 mil. Sk)
2.  primeranosť vlastných zdrojov klesne pod 2%
3.  banka nezačne do 12 mesiacov od udelenia povolenia vykonávať bankovú činnosť
4.  banka získala bankové povolenie na základe nepravdivých údajov
5.  banka nie je schopná počas min. 30 dní plniť svoje splatné záväzky (vyplácať vklady)
6.  pobočka zahraničnej banky stratila v štáte svojho sídla oprávnenie pôsobiť ako banka

NBS môže odňať bankovú licenciu ak:
1.  banka dosiahne stratu vyššiu ako 50% ZI
2.  strata prekračuje 10% ZI 3 roky za sebou
3.  banka prestala nakladať s vkladmi bez súhlasu NBS
4.  si banka neplní povinnosti o ochrane vkladov
5.  banka zmenila sídlo bez vedomia NBS

Bankové povolenie zaniká:

-  dňom zrušenia banky
-  dňom vyhlásenia banky
-  dňom zrušenia zahraničnej banky al. vyhlásením konkurzu na majetok zahraničnej banky
-  dňom vrátenia bankového povolenia
-  keď banka nepodá návrh na zápis do OR
-  dňom predaja banky (fúzie, akvizície)
-  v pobočke zahraničnej banky, ak zahraničná banka ukončila činnosť
-  KB je povinná informovať o vyššie uvedených skutočnostiach NBS
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011