Členenie cudzích zdrojov z hľadiska časovej viazanosti

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 28.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 177 slov
Počet zobrazení: 2 129
Tlačení: 227
Uložení: 255
Členenie cudzích zdrojov z hľadiska časovej viazanosti

A. NETERMÍNOVANÉ VKLADY
- nie je stanovená dĺžka viazanosti vkladu v banke, klient môže s týmito peniazmi hocikedy disponovať.

Členenie z hľadiska ek. subjektov:
a) vklady podnikov: účet je určený na realizáciu hotovostného a bezhotovostného PS pre
  podnikateľskú sféru
b) vklady obyvateľstva: hotovostné a bezhotov. formy platenia, bezhotovostná výplata miezd,
  účtovanie transakcií uskutočnených prostredn. šekov a platobných kariet
c) vklady verejného sektora
d) vklady bánk: slúžia na krytie bankových operácii, ktoré vyplývajú z medzibank. PS

Členenie z hľadiska využívaných peň. prostriedkov
a) základné bežné účty: klient disponuje iba vlastnými peniazmi – stanovený povinný min. zostatok v zmysle zmluvy.
b) bežné účty s úverovým limitom,  tzv. kontokorentné účty: klient môže používať i peniaze banky za presne defin. podmienok, kombinácia bežného a úverového účtu.

B. TERMÍNOVANÉ VKLADY

- je presne stanovený čas, kedy sa klient vzdáva práva disponovať so svojimi peniazmi, resp. je stanovený algoritmus výpočtu tohto času a zodpovedajúcich podmienok.

Členenie:
a) krátkodobé: lehota viazanosti vkladu do 1 r.
b) strednodobé: 1 – 5 r.
d) dlhodobé: nad 5 r.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#cudzie zdroje


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032