Trhové riziká v SR

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.12.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 213 slov
Počet zobrazení: 3 393
Tlačení: 385
Uložení: 348
Trhové riziká v SR

Úrokové riziko: dochádza k rizikám v rámci úrokových nástrojov (pri úrokových nástrojoch) a to môžu byť napr. dlhové CP, úrokové deriváty (forwardy, fututres, bázické swoty, úrokové swoty, úrokové opcie a varanty na dlhodobé CP).
Úrokové riziko je v tom, že úroková sadzba urč. nástroja nesleduje všeobecné zmeny úrokových sadzieb ale sa vyvíja individuálne s ohľadom na hospodárenie emitenta. Ide o schopnosť emitenta splatiť nástroj. Úrokové riziko sa niekedy považuje za úverové riziko.

Hodnotou úrokového rizika je súčet hodnoty:
a) špecifického úrok. rizika za všetky meny,
b) všeobecného úrok. rizika za všetky meny,
c) úrokového rizika spojeného s úrokmi futures a úrokovými opciami, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch (burzové úrok. deriváty), vypočítanej metódou marží.

Akciové riziko: hodnotou akciového rizika je súčet hodnoty:
a) špecifického akciového rizika,
b) všeobecného akciového rizika,
c) akciového rizika spojeného s akciovými opciami a futures obchodovaných
na regulovaných trhoch (burzové akciové deriváty) vypočítanej metódou
marží.

Akciové riziko vzniká v rámci akciových fin. nástrojov (majetkové CP, akciové deriváty – forwardy, futures, opcie).

Banka môže počítať aj iné rizikovo vážené aktíva - devízové riziko a komoditné riziko. Devízové riziko vzniká v súvislosti so zmenami kurzov.

Iné rizikovo vážené aktíva vypočítame ako súčin koeficientu 12,5 a súčet hodnôt iných rizík, ktorými sú devízové riziko a komoditné riziko.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#komoditné riziko #trhové riziko


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015