Štruktúra marketingového plánu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 141 slov
Počet zobrazení: 10 411
Tlačení: 593
Uložení: 613
Štruktúra marketingového plánu

1)  úvod
· stanovenie účelu M plánu
· profil firmy
· zaangažovanie zainteresovaných

2)  situačná analýza – uvedomenie si významu poslania firmy
· analýza produktu
· analýza potrieb a očakávania zákazníkov
· analýza STEP
· pohľad na odvetvie
· analýza trhu a konkurencie
· analýza SWOT
 
3)  marketingové ciele
· stanovenie cieľov, priorít (východiskom je situačná analýza)
 
4)  popis stratégie – stanovenie vhodných stratégii

5) 
plány činnosti – tvorba vykonávaných plánov, časové plány, finančný rozpočet

6) 
spôsob hodnotenia M plánu
· voľba míľnikov
· stanovenie spôsobu merania úspešnosti
· dosahovanie cieľov

7) 
nepredvídateľné okolnosti – stanovenie spôsobu reakcie na okolnosti, ktoré sa nepredvídali

8) 
prílohy – doplňujúce materiály, podrobnosti

9) 
zhrnutie – vypracovanie zhrnutia plánu a jeho zaradenie do úvodnej časti

10) 
realizácia
· odsúhlasenie
· realizácia
· zaangažovanie zainteresovaných

11) 
monitoring výsledkov – hodnotenie a porovnávanie so stanovenými hodnotami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.185