Delenie ekonómie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 318 slov
Počet zobrazení: 5 808
Tlačení: 519
Uložení: 539
Delenie ekonómie

A)MIKROEKONÓMIA:
=skúma správanie sa jednotlivcov a podnikov na trhu, príčiny nezamestnanosti
=zaoberá sa vytváraním jednotlivých dominantných útvarov
=skúma, ako sa na trhu správajú spotrebitelia a domácnosti
 B)MAKROEKONÓMIA:
=zaoberá sa ekonomikou ako celkom
=celkový dopyt, ponuky na trhu, nezamestnanosť, inflácia atď.
 
Podľa jednotlivých sektorov národného hospodárstva rozoznávame ekonómiu:
 a)priemyslu
 b)poľnohospodárstva
 c)marketingu
 d)bankovníctva
 e)finančníctva atď.
 
Ďalšie delenie ekonómie:
 a)POZITÍVNA EKONÓMIA  =skúma a opisuje ekonomiku štátu
=nedáva návrhy na zmenu a úpravy
 b)NORMATÍVNA EKONÓMIA =skúma ekonomiku štátu
=podáva návrhy na riešenie problémov
 
Delenie ekonomiky
 
I.) a)PREBYTKOVÁ =vyrába sa viac výrobkov/služieb, ako je spoločnosť schopná využiť
  b)NEDOSTATKOVÁ =napríklad v štátoch bývalého socialistického bloku bol nedostatok aut atď.
  c)UZAVRETÁ =neobchoduje, nedováža, nevyváža (vojnová blokáda)
  d)OTVORENÁ =založená na medzinárodnej deľbe práce
 
II.) a)ZALOŽENÁ NA INŠTINKTOCH, POKYNOCH A TRADÍCIÁCH
  =rozvíjala sa v období staroveku a praveku
  =podstatou je prenášanie tradície z pokolenia na pokolenie (chov zvierat)
  =odpoveď na 3 základné otázky dáva výrobca
 
b) PRÍKAZOVÁ (DIREKTÍVNA/ CENTRÁLNE PLÁNOVANÁ) EKONOMIKA
  =hospodárstvo fungovalo v tzv. 2-5 ročných plánoch, ktoré boli často ale len formálne
prekročené nad 100%
  =bola nedostatková (tropické ovocie, oblečenie), ale zároveň prebytková
  =rozvíjala sa v štátoch bývalého východného bloku
  =najvyšší štátni úradníci vydávali príkazy, dostávali informácie o plnení plánov
  =boli presne stanovené ceny tovarov a služieb
  =všetko bolo v štátnom vlastníctve
  =neexistovala sloboda podnikania, konkurencia ani voľná súťaž
  =odpoveď na základné 3 ekonomické otázky dáva štát
 
c) TRHOVÁ EKONOMIKA
  =existuje sloboda podnikania, voľný obchod aj konkurencia
  =prevláda súkromné vlastníctvo a ceny sa menia v závislosti ponuky a dopytu
  =odpoveď na 3 základné otázky dáva 1.spotrebitelia, 2.výrobcova, 3.aj aj
  =negatívne je, že je nekontrolovateľná, obchoduje sa s hocičím (Čierny obchod)
 
d) ZMIEŠANÁ EKONOMIKA
  =vznikla spojením 1.,2. a 3., je najrozšírenejšia
  =existuje štátny aj súkromný sektor
  =existuje liberalizácia cien (veci nemusia stáť rovnako)
  =štát zasahuje ak chce zrušiť monopol, v prípade katastrofy, veľkej inflácie alebo vojnovej
udalosti
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.029