:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Podnik a podnikanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec sp-prace (9)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 274 slov
Počet zobrazení: 6 477
Tlačení: 437
Uložení: 488
Podnik a podnikanie
 
Podnikanie
Podnikanie je sústavná nepretržitá činnosť vykonávaná podnikateľom pod vlastným menom
(názov firmy na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk).
 
Podnikateľ
=ten, kto samostatne a nepretržite podniká na vlastnú zodpovednosť a jeho cieľom je
 dosiahnuť zisk
=bezúhonný, spôsobilosť na právne úkony a musí mať minimálne 18 rokov
=jeho povinnosti sú =registrovať sa v obchodnom registri
  =vystúpiť pod názvom firmy
  =viesť účtovníctvo
  =platiť dane
 
Podnik
Je to samostatná hospodárska jednotka, ktorá vyrába hmotné statky alebo poskytuje služby
určené na predaj.
 -aby fungoval, potrebuje ekonomickú samostatnosť a právnu subjektivitu
 
Ekonomická samostatnosť
-štát priamo nezasahuje do činnosti podniku
 
Právna subjektivita
-právo každého podniku uzatvárať zmluvy a niesť zodpovednosť za záväzky
 
Typy podnikov:  1)podľa formy vlastníctva: a)štátne
  b)súkromné
2)podľa veľkosti:  a)malé (20-25)
  b)stredné (cca.500)
  c)veľké (500-x)
=stredné a malé pôsobia vo sfére služieb, tiež priemyslu ako textilný alebo odevný
=sú dodávateľmi veľkých podnikov
=dokážu sa rýchlo prispôsobiť požiadavkám trhu, sú pružné pri realizácií inovácií
=poskytujú veľké množstvo pracovných príležitostí
=vlastníkom je 1 osoba
=často sú to rodinné podniky s nedostatočným  kapitálom
 
=veľké sú najčastejšou formou akciových spoločností
=pozitívom sú nižšie náklady pri veľkosériovej výrobe
=sú málo prispôsobivé
=pôsobia najmä v strojárstve, hutníctve, chemickom priemysle a pod.
 
Obchodný register
=verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú dôležité údaje týkajúce sa podnikateľských organizácií
=obsahuje –názov
  -sídlo
  -predmet podnikania
  -IČO
 
Fyzická osoba
=každý jednotlivec, človek, ako prirodzený nositeľ práv a povinností
=spôsobilosť občana na právne úkony vzniká dovŕšením 18 rokov
 
Právnická osoba
=firmy, každý subjekt s právami a povinnosťami a pri tom nie je fyzická osoba (aj škola)
=vzniká dňom zápisu do obchodného alebo iného zákonom určeného registra
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.4)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Podnik a podnikanie Maturita 974 5.3
Slovenčina Podnik a podnikanie Maturita 2 109 0
Slovenčina Podnikanie - čo to je? Referát 1 245 0
Slovenčina Podnikanie, subjekty podnikania Poznámky 414 6
Slovenčina Družstvo a osobitné formy podnikania Referát 384 5
Slovenčina Podnik a jeho činnosti Referát 921 0
Slovenčina Podnik a jeho činnosť Referát 1 191 8.3
Slovenčina Podnik a individuálne podnikanie Maturita 1 910 9.3
Slovenčina Podnik a jeho činnosť Maturita 1 071 10
Slovenčina Podnik a jeho činnosť Referát 554 5.3
Slovenčina Ciele a formy podnikania Referát 1 601 0
Slovenčina Podnikanie a podnikateľský plán Referát 1 749 8
Slovenčina Základné formy podnikania Referát 556 6.2
Slovenčina Organizačno-právne formy podnikania na Slovensku Poznámky 596 5.2
Slovenčina Základné formy podnikania v SR Poznámky 326 0
Viac podobných prác (20) »
0.019