Zásobovacia a výrobná logistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti
Typ práce: Referát
Dátum: 18.11.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 337 slov
Počet zobrazení: 15 093
Tlačení: 1 070
Uložení: 1 297

Zásobovacia a výrobná logistika

Zásobovacia logistika – je súhrn logistických úloh a opatrení pri príprave a vykonávaní obstarania všetkých materiálových položiek nevyhnutných na zabezpečenie danej výroby alebo inej činnosti firmy v požadovanom množstve, kvalite, sortimente a čase.

Nákup a zásobovanie sú odvodené z podnikových cieľov a najmä zo zabezpečovania zásobovacích tokov.

Čiastkové ciele zásobovacej logistiky:
= monitorovanie vhodných dodávateľov
= zíženie závislosti od dodávateľov
= sledovanie toku materiálov a kvality surovín
= politika vhodných cien surovín
= maximalizácia pružnosti dodávok
= minimalizácia zásob z hľadiska viazanosti kapitálu

Pri plnení týchto čiastkových cieľov môžu vzniknúť rozpory medzi cieľom zásobovania a cieľom podnikania, cenou materiálu a jeho kvalitou, medzi nízkymi skladovými zásobami a množstevnými zľavami...

Nákupná (zásobovacia) stratégia:
predstavuje proces rozhodovania, ktorého úlohou je dosiahnuť čo najnižšie náklady viažúce sa k zásobá a stav, ktorý zabezpečí efektívnu činnosť podniku.
Pri nákupnej stratégií musíme zohľadňovať klasifikáciu druhov tovaru, ktorý delíme:

- tzv. strategický sortiment – má vysoký vplyv na konečný výsledok hospodárenia a zásobovacie riziko je vysoké. Rozhodovať o nákupe tohto tovaru by mal najvyšší  manažment.

- stimulačný sortiment – má dostatočný význam pri výrobe, ale neexistujú pri ňom žiadne riziká zásobovania.

- problémový sortiment – má slabý vplyv na konečný výsledok hospodárenia, ale viaže sa k nemu vysoké zásobovacie riziko.

- bezproblémový sortiment – má malý vplyv na konečný výsledok hospodárenia a neexistuje pri ňom žiadne riziko zásobovania.

V nákupnej stratégií hodnotíme ak silu ochodných partnerov a ich postavenie na trhu /či majú silné, slabe abo stredné psotavenie na trhu/.
 
Výrobná logistika: je súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie výrobného procesu. Sú to činnosti súvisiace s materiálovým tokom a info tokom surovín a materiálov, od skladov surovín cez výrobu až po sklad hotových výrobkov.

Výrobná logistika zahŕňa:
- systém výrobných tokov
- systém tokov prístrojov, nástrojov a skúšobných prostriedkov
- systém tokov údržby
- systém tokov zásobovania a odstraňovania odpadov

Toky výrobného procesu treba organizovať tak aby bola dosiahnutá požadovaná úroveň logistických služieb za priateľné celkové náklady /optimálne/.
Základným problémom výrobnej logistiky je zosúladiť rôzne požiadavky zákazníkov na tie isté zdroje /podniku/ v tom istom čase. Stále treba riešiť konflikt medzi:

- potrebou venovať sa dôkladne požiadavke
- dodržaním stanoveného termínu
- zabezpečením hospodárnosti a plynulosti výroby

Princíp tlaku – PUSH –
Princíp ťahu – PULL –

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu