Preprava kusových zásielok

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.11.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 249 slov
Počet zobrazení: 6 470
Tlačení: 378
Uložení: 397
Preprava kusových zásielok
Vysvetlite podmienky prepravy kusových zásielok.
Vymenujte prepravné podmienky poskytované zber. službami, DHL,TNT  
Popíšte technológiu prepravy.
 
Kusová zásielka – je zásielka prepravovaná pomocu osobitých prepravných podmienok.

TEN expres (kritériá pre kusovú zásielku):
- Hmotnosť zásielky – maximálna 2 500kg/pričom 1ks 1 200kg/, a pri 1ks, kt. je ťažší ako 650 kg – musí príkazca oznámiť odosielateľovi podmienky manipulácie
- Rozmery – výška 2,2 m – dĺžka 3 m – objem 3 mkubických

Prepravný systém – je vopred stanovený spôsob prepravy určitého druhu (kusovej zásielky) na určitom území.
Integrovaný prepravný systém – má osobitne stanovené prepravné podmienky, tarifné podmienky a technológiu prepravy. Preprava sa vykonáva 1 dopravcom 1 abo viacerými druhmi dopráv.
Zberná služba – je systém kusových zásielok z domu do domu. Zásielky sa centralizujú v zbernom mieste, prepravia sa dozberného obvodu a od tiaľ ku prijímateľom.

Charakteristické znaky dobrého prepravného systému :
-  prepravné podmienky
-  tarifné podmienky
-  vozový park
-  skladové priestory

Prepravné podmienky –
každá firma si ich spracúva sama. Obsahujú TEN expres:
-  rozsah služieb
-  spôsoby /podmienky/ objednávania (ako objednávať)
-  vznik prepravnej zmluvy (na základe VOP/všeobecných obchodných podmienok)
-  podmienky odovzdatia a prevziatia zásielok (zásielku vyzdvihuje na základe objednávky, vyzdvihujú ju počas prevádzkovej doby prac. dní /08:00 – 17:00/, musí byť pristavené vozidlo na prevzatie zásielky u príjemcu)
-  spôsoby označovania /balenia/ zásielok (presnou adresou odosielateľa/príjemcu/, označenie etiketami...)
-  dodacie lehoty
-  reklamácie (príkazca reklamuje písomne. Poškodenia a straty zapisuje do ložnej listiny zasielateľa)
Predmety z prepravy vylúčené:
-  tovar s mimoriadnou hodnotou
-  s chybnými údajmi
-  obsahujúce ľudské pozostatky
-  živé zvieratá
-  nebezpečné látky

Dodacie lehoty – od 24 – 48 hod. Dodacia lehota sa počíta od 17:00 dňa, v ktorom bola zásielka prevzata z miesta nákladky. Dodacia lehota bola splnená pokiaľ sa najneskôr do jej skončenia doručí prepravovaný tovar prijímateľovi /abo sa vyskoná aspoň pokus doručiť ju/. Dodacia lehota neplynie v dňoch pracovného voľna/pokoja/, sviatky a nepredvídateľné udalosti. Ak sa prekročí dopravca môže dať zľavu prepravy až do 50 % prepravného.

Činnosť zbernej služby – zásielky sa sústreďujú v zbernom mieste a po kompletizácií sa zásielka prepravuje vhodným dopravným prostriedkom na miesto určenia – t.j. zberné mieto, odkiaľ sa zásielky odosielajú ku konečnému prijímateľovi.
Služby zberného systému:
-  monitoring zásielky
-  vyclenie
-  písomné oznámenie (avizovanie)
-  poistenie zásielky
Výhody – dobré sadzby dovozného, malá pravdepodobnosť poškodenia zásielky, možnosť vydania zásielky až po zaplatení
Nevýhoda – vysoká cena za prepravu na veľké vzdialenosti
PREPRAVA KUSOVÝCH ZÁSIELOK
Kusové zásielky sú zásielky, ktoré sa prepravujú v zberných službách, ako sú napr.Slovenská pošta, DHL, TEN EXPRESS, UPS, FedEx … Každá z firiem má pre KZ stanovené rozmery, hmotnosť a balenie. KZ by nemala presiahnuť 1500 kg, dĺžku 6m,šírku 2,2m a výšku 1,7m. KZ sa prepravujú ako združené zásielky.
Združená zásielka pozostáva z viacerých kusov, ktoré sú spoločne zabalené a uložené napr.vo vreci, na palete,... Na združenú zásielku sa vystavuje NL a na jednotlivé kusy sa vystavujú NL zvlášť. Združená zásielka sa odošle na miesto určenia a tam sa roztriedi.
Veci vylúčené z prepravy: - živé zvieratá, - hromadné substráty, - veci určené na sťahovanie, - veci, ktoré majú mimoriadnu umeleckú a kultúrnu hodnotu, - nebezpečný tovar.
Podmienky prepravy – prepravca je povinný vypísať objednávku prepravy, na základe ktorej sa vypíše NL a uzatvorí sa prepravná zmluva. Prepravu je možné objednať priamo v kancelárii.
Balenie KZ – KZ sa podávajú na prepravu ako ucelená manipulačná jednotka, ktorá musí byť poriadne zabalená. Ako obaly sa používajú napr. Kartóny, fólie, bedničky, sudy, vrecia, palety. Každý jednotlivý kus musí byť zabalený zvlášť a združená zásielka tiež. Každý kus zásielky je potrebné polepiť nálepkou a uviesť do NL.
Nálepka17 59 27 / 50 – 30
| | | | | | | | | | |

hmotnosť kusy: 1/24
odosielateľ príjemca
 
podané doručenie

Okrem tejto nálepky sa používajú aj nálepky, ktoré vyjadrujú povahu tovaru: dáždnik – nesmie prísť do styku s vodou, šípky hore – neklopiť, pohár – krehký tovar...
 
Technológia zabezpečenia prepravy KZ
SR
ZS – zberné skladiská
CP – centrálne prekladisko


Košický AO

Žilinský AO

Bratislavský AO

Banskobystrický AO

Každý AO má svoje ZS, do ktorého sa zozbierajú všetky KZ / O1, O2 /. KZ sa ako združená zásielka pošle do CP. Tam sa zásielka roztriedi podľa jednotlivých AO a odtiaľ sa pošle do ZS a prijímateľovi. Celý tento systém trvá v rámci krajiny 24 hodín. Na prepravu sa používajú cestné vozidlá.
Služby DHL
DHL je globálnym lídrom na trhu medzinárodnej prepravy a logistiky. Ponúka širokú škálu prepravných služieb kombinovanou, železničnou, cestnou a leteckou dopravou. Ponúka aj cenovo výhodnú prepravu KZ od dverí k dverám. Majú viac ako 350 zložiek po celej Európe a vyše 1 600 pravidelných zberných liniek. Ponúkajú:
a) vnútroštátnu prepravu
Uskutočňuje sa pomocou cestných vozidiel. Patria sem služby:
DHL EXPRESS 9:00 – je to preprava s doručením do 9:00 v rámci SR
DHL EXPRESS 12:00
špeciálny kuriér – kuriér, ktorý vyzdvihne a doručí zásielku v ktorýkoľvek deň /So, Ne / v rámci SR podľa žiadanky
DHL Same Day – preprava zásielok s doručením v ten istý deň
b) medzinárodnú prepravu
Expresná obálka – je to služba, kde je možné zaslať dokumenty do 200g. Firma poskytuje obálku, do ktorej je možné vložiť 15-20 listov A4
Dokument – zásielky, ktoré možno podať mimo územia EÚ /rukopisy, nákresy/
Európska zásielka – poskytuje prepravu zásielok do krajín EÚ za jednotnú cenu
V rámci Európy – ZO sú štáty a CP by sa malo nachádzať niekde v strede. Na prepravu sa používajú cestné vozidlá a lietadlá. Celý tento postup trvá 2-3 dni.


SR

ČR

V rámci sveta – AO sú svetadiely. Používa sa letecká a cestná doprava. Do 7 dní.


Európa

Ázia

Afrika

Amerika

c.  doplnkové služby: - poistenie zásielky, - vnútroštátna aj medzinárodná dobierka, -balenie, - sledovanie zásielky, - colné služby
 
Služby FedEx Express
- expresná kuriérska spoločnosť založená v r.1973. Sídli v USA. Centrálne prekladiská napr. v Nemecku, Francúzsku, Miami. Obsluhuje 215 krajín sveta. Majú 378 letísk. Denne prepravia 3 mil. ks zásielok. Prepravujú KZ do max. veľkosti 330 cm. Ponúkajú vlastné balenie – kartónové krabice. Ústredie je v BA – FedEx Express.
TNT Express je jedným z popredných celosvetových “B2B” poskytovateľov expresného doručovania a logistiky v oblasti: Národného a medzinárodného doručovania; Parcels; Listovej a nákladnej prepravy; Door-to-door doručovania; Služieb s učeným časom a dňom doručenia; Exportu/Importu; Doručenia v rámci toho istého dňa; Leteckej prepravy; Leteckej a námornej prepravy. TNT Express zamestnáva vyše 75 000 ľudí. operujeme 26 000 cestných vozidiel a 46 lietadiel. Naša celosvetová sieť má viac ako 2 300 vlastných diep a službami pokrývame vyše 200 krajín.

Expresné služby
- dokumenty, balíky a ťažké paletové zásielky:
- doručenie kuriérom v ten istý deň
- doručenie v nasledujúci deň – s možnosťou garancie doručenia do 9-tej, 10-tej alebo 12-tej hodiny dopoludnia
- doručenie kuriérom v určený pracovný deň v priebehu 2 až 5 dní

Špeciálne služby
- časovo kritické služby pre naliehavé dokumenty, balíky alebo náklady
- flexibilné letecké a cestné nákladné služby
- služby so špeciálnou manipuláciou, ktoré uspokoja vaše špecifické potreby na doručenie krehkého, cenného alebo nebezpečného tovaru

Poistenie
poistenie do 25 000 EUR pre prípad straty alebo poškodenia zásielky
k dispozícii na dokumenty, balíky a náklady
Výnimočné časy vyzdvihnutia a doručenia
vyzdvihnutie a doručenie po skončení pracovného dňa
doručenie aj cez víkendy a sviatky, ak je to potrebné
Prioritné vybavenie
Dostupné pri službách Express a Economy Express. Nálepka „Prioritného vybavenia“ dáva zákazníkovi dodatočnú istotu, že zásielke bude venovaná prioritná pozornosť počas celej doby prepravy.
Obalový materiál
plastové a kartónové obálky pre dokumenty rôznych rozmerov
krabice pre 2 kg, 5 kg, 8 kg a 12 kg zásielky
obaly BottlePaky pre bezpečnú prepravu kvapalín, ako sú napríklad fľaše s vínom 
Colné služby
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015