Výpočet mzdy (odvody do poisťovne)

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: adusi (25)
Typ práce: Maturita
Dátum: 07.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 302 slov
Počet zobrazení: 13 127
Tlačení: 775
Uložení: 784
Výpočet mzdy

Zadanie:
Zamestnanec odpracoval 22 dní, denne odpracoval 8 hodín.
Hodinová mzda sú 4€
Odpracoval 180 hodín
Prémie mal 161, 39 €
Nezdaniteľná čiastka je 303, 72 €
Bonus na 1 dieťa je 21,03 €

Pozri aj: minimálna mzda

Vypracovanie:

22 dní (odpracoval) po 8 hodín a to sa vynásobí a je to spolu 176 hodín.
22x8 = 176

180 hodín dokopy pracoval

Mzda – 176 (odpracované hodiny) x 4 (hodinová mzda) = 704 €

180 hodín – 176 (ktoré sú v normálnom čase) = 4 hodiny (nadčas)
Nadčas sa počíta – 4 hodiny (ktoré pracoval navyše)x 4 € (pretože to je mzda) + 0,25 % (to je príplatok za nadčas) x (4.4) (odpracované hodiny + hodinová mzda)  = 16 (4x4) + 4 (0,25x(4x4)) = 20 €

Hrubá mzda – 704 (mzda) + 20 (nadčas) + 161,39 (prémie) = 885,39 €

Odvody do poisťovne:


Zdravotná poisťovňa – 4 %
885,39 (hrubá mzda) x 0,04 (zdravotná poisťovňa) = 35,41 € (to sa odvádza)

Nemocenské poistenie – 0,14 %
885,39 (hrubá mzda) x 0,014 (nemocenské poistenie) = 12,39 € (odvádza sa)

Dôchodkové poistenie – 4 %
885,39 (hrubá mzda) x 0,04 (dôchodkové poistenie) = 35,41 € (odvádza sa)

Poistenie invalidné – 3 %
885,39 (hrubá mzda) x 0,03 (poistenie invalidné) = 26,56 € (odvádza sa)

Pomoc v nezamestnanosti – 1 %
885,39 (hrubá mzda) x 0,01 (pomoc v nezamestnanosti) = 8,59 €

SPOLU ODVODY: 118,62 €

118,62 (odvody) – 885,39 (hrubá mzda) = 766,77 €
766,77 – 303,72 (nezdaniteľná čiastka) = 462,99 €

Základ dane – 19 %
462,99 x 0,19 (daň) = 87,96 €

Po úprave o daňový bonus (na jedno dieťa) 87,96 (daň) – 21,03 (bonus na 1 dieťa) = 66,93 €

Čistá mzda
885,39 (hrubá mzda) – 118,62 (odvody) – 66,93 (daň) = 699,84 €
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036