Uchádzači o zamestnanie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 05.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 384 slov
Počet zobrazení: 1 941
Tlačení: 152
Uložení: 146
Uchádzači o zamestnanie
Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva v Slovenskej republike sa od roku 2006 zvýšil z 2 558 647 na súčasných 2 667 708. Trh práce sa tak v pomerne krátkej dobe zväčšil o 109,1 tisíc osôb. Napriek ekonomickému oživeniu počet uchádzačov o zamestnanie neklesal (medziročné indexy dosahovali hodnoty 1,00 až 1,08), čo svedčí o pretrvávaní krízových efektov na trhu pracovných zdrojov.

3.2 Nezamestnaní absolventi škôl, stav, prírastky a úbytky

Podiel nezamestnaných absolventov škôl (stredných a vysokých spolu) z evidovaného počtu uchádzačov o zamestnanie sa pohyboval od 6,5 % (august 2010) do 9,5 % (september 2010). Od októbra sa postupne znižoval, v máji 2010 dosiahol 6,6 % . V porovnaní s predchádzajúcou sezónou boli hodnoty podielu absolventov v priemere o 0,4 percentuálneho bodu vyššie. Nezamestnanosť absolventov stredných škôl kulminovala v septembri 2010, keď bol dosiahnutý počet 28 883, prevyšujúci ešte o 6 % hodnotu z krízového roku 2009. Aj v nasledujúcich mesiacoch sa počet pohyboval na vysokej úrovni presahujúcej 25 tisíc nezamestnaných. K poklesu došlo v máji 2011.

Najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných absolventov stredných škôl tvorili stredné odborné školy. Ich počet v evidencii sa pohyboval od 6 078 (august) do 11 397 (september). Potom nasledovali absolventi SOU s maturitou (4 551 až 9 091) a SŠ bez maturity (3 380 až 6 204). Najmenej evidovaných bolo absolventov gymnázií (1 509 až 2 829), pretože značná časť z nich pokračuje v štúdiu na vysokých školách. „V tomto prípade je zaujímavé, že kulminácia nebola podobne ako rok predtým, dosiahnutá v septembri ale až v marci 2011.“(Herich, 2011, s. 12)

3.3 Nezamestnanosť podľa veku
Profil uchádzačov o zamestnanie podľa veku zostáva v základných rysoch stály. Maximum tvoria krajné vekové skupiny, 20 až 30 roční (49,6 % uchádzačov o zamestnanie) a 50 až 60 roční (36,3 %). Stred vekovej škály je nezamestnanosťou zaťažený najmenej. Populácia mladých ľudí (15- až 24-ročných) sa podieľala na celkovom počte nezamestnaných uchádzačov 30,9 % a mladiství (15- až 18- roční) 1,6 %.

3.4 Miera nezamestnanosti absolventov

Miera nezamestnanosti na Slovensku k 31.3.2012 je 13,69%. Z celkového počtu nezamestnaných, ktorý sa pohybuje okolo 408 000, je nezamestnaných približne 3,6  % absolventov vysokých škôl; 21% absolventov stredných škôl (bez maturity); 5,6 % absolventov gymnázií; 19,1% absolventov SOU a 14,3% absolventov SOŠ.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017