Typy dokonalej a nedokonalej konkurencie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 272 slov
Počet zobrazení: 3 755
Tlačení: 283
Uložení: 324
Typy dokonalej a nedokonalej konkurencie
 
Trh a konkurencia
- fungovanie trhového mechanizmu je nemysliteľné bez konkurencie, tá existuje i na strane dopytu (medzi kupujúcimi) i na strane ponuky (medzi predávajúcimi) – táto konkurencia je rozhodujúca
- konkurencia na strane ponuky vyplýva z toho, že každý výrobca (predávajúci) chce dosiahnuť čo najvyšší zisk a to na úkor ostatných výrobcov daného tovaru
- môžeme nazvať ako súťaženie, súperenie
- podľa podmienok, ktoré majú predávajúci na trhu hovoríme o:
Ð Dokonalej konkurencii – tá by teoreticky existovala vtedy, ak by všetci výrobcovia mali rovnaké podmienky, čo však v súčasnosti nie je možné, preto dokonalá konkurencia neexistuje
Ð Nedokonalej konkurencii – existuje v 3 formách:
· Monopolistická konkurencia
- je to typ nedokonalej konkurencie, keď na trh istého výrobku (služby), existuje viacero výrobcov – predajcov, ktorých tovar sa však odlišuje, teda je diferencovaný
- v tomto prípade môže zaujať predajca kupujúceho 2 spôsobmi, budeme teda hovoriť o:

A.  Cenovej monopolistickej konkurencii – predajca znižuje cenu produktu
B.  Necenovej monopolistickej konkurencii – predajca chce zaujať zmenou farby, vône, veľkosti, kvality, tvaru tovaru ale aj reklamou, predlžením záručnej lehoty alebo akciami

· Oligopol
- je to taký typ nedokonalej konkurencie, keď na trhu určitého produktu, existuje malý počet veľkých konkurujúcich si firiem, ktoré disponujú takou ekonomickou silou, že prakticky znemožňujú vstup ďalšieho subjektu na trh (mobilný operátory u nás)

· Monopol
- predstavuje taký ekonomický jav, keď na trhu istého produktu existuje len jeden výrobca, ktorý si teda môže určovať monopolne vysoké ceny, keďže nemá žiadnu konkurenciu (SPP u nás)
- monopol je v ekonomike nezdravý jav, preto štát prijíma protimonopolné opatrenia, aby na trhu zabezpečil konkurenciu, zároveň môže zriaďovať kontrolné orgány, ktoré kontrolujú dodržiavanie hospodárskej súťaže (u nás je to Slovenský protimonopolný úrad)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019