Vývoj, formy a funkcie peňazí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: janka114
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 221 slov
Počet zobrazení: 8 251
Tlačení: 521
Uložení: 594
Peniaze. Vývoj, formy a funkcie peňazí
 
Peniaze
- sú všeobecným ekvivalentom, ktoré možno použiť na výmenu tovarov a služieb
- sú výsledkom deľby práce a osobitým druhom tovaru, ktorý sprostredkúva výmenu ostatných tovarov a služieb
- vývoj peňazí:
  I.  Naturálna výmena alebo inač nazývaná barter
- výmena ľubovoľného tovaru za iný ľubovoľný tovar
  II.  Tovarové peniaze: výmena ľubovoľného tovaru ta tiež tovar ale už určeného tovaru (kožušiny, plátno..)
  III.  Drahé kovy – zlato, striebro, meď (v podobe plieškov) alebo vo forme mincí
IV.  Papierové peniaze
V.  Bankové peniaze
- formy peňazí:
•  Mince – sú vyrábané zo všeobecných kovov s prímesou drahého kovu
- vydáva ich centrálna banka
- sú používané ako hotovostné peniaze
•  Papierové peniaze (bankovky) –vyrába ich centrálna banka
- sú to tiež hotovostné peniaze
•  Bankové peniaze – depozitné – (skoro peniaze)(kvázi peniaze)
- sú to bezhotovostné peniaze a v podstate ide o:
Úročené vklady s istou výpovednou lehotou
Určité druhy cenných papierov, ktoré vydáva štát a majú charakter úveru
- funkcie peňazí:
· Peniaze ako platidlo – peniaze sú prostriedkom slúžiacim na výmenu tovarov a služieb
· Peniaze ako zúčtovacia jednotka – prostredníctvom nich možno vyjadriť hodnotu tovaru alebo služby
· Peniaze ako uchovávateľ hodnoty – peniaze slúžia ako uchovávateľ hodnoty, to znamená, že peniaze zhromaždené ako úspory sa použijú v budúcnosti na nákup tovarov alebo na investovanie tovarov vyššej hodnoty (umelecké dielo, nehnuteľnosť...)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.050