Aktívne, pasívne a neutrálne bankové operácie

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Jolankalp
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 588 slov
Počet zobrazení: 2 717
Tlačení: 161
Uložení: 195
Aktívne bankové operácie – druhy bankových úverov

Medzi dlhodobé úvery zaraďujeme:

1. emisná pôžička: spája sa s evidovaním dlhopisov, ktoré klientovi zabezpečuje banka, pričom spravidla časť emisie odkúpi . Klient cez banku žiada o úver celú ekonomickú verejnosť pričom ponúka na odkúpenie jeho úverov CP
2. úverový úpis: spočíva v tom, že dlžník podpisuje banke úverový úpis to je záväzkovú listinu, ktorá je dôkazom pohľadávky banky voči nemu.
3. hypotekárny úver: úver z lehotou splatnosti najmenej 4 roky, max 30r., zabezpečený záložným právom tuzemskej nehnuteľnosti, ako aj rozostavanej.
4. komunálny úver: úver z lehotou splatnosti od 4-30r. zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce alebo kraja (VUC), s cieľom využívať nehnuteľnosti na verejno-prospešný účel.
5. investičný úver: banka ho poskytuje na výstavbu a nákup strojov a zariadení
6. spotrebný úver: bezúčelový úver na financovanie dlhodobej spotreby
7. leasing – ide o dlhodobý prenájom hnuteľného majetku s možnosťou jeho odkúpenia
8. forfaitingový úver: banka poskytuje úver klientovi tak, že od neho odkúpi dlhodobé pohľadávky.

Každá úverová zmluva obsahuje:
- vymedzenie pojmov, všeobecné ustanovenia, čerpanie úverového rámca, úročenie (pevné, plávajúce), splácanie úverovej pohľadávky, poplatky, zabezpečenie úverového obchodu.
Pasívne vkladové operácie
Na poskytovanie úverov musia banky najprv prijať vklady

Poznáme:
1. vklady na požiadanie: peniaze na bežnom účte, klient s nimi vôbec disponuje (platby, výbery, vklady)
2. úsporné vklady – peniaze uložené na dlhšie obdobie pričom vzniknú byť stanovené výpovedné lehoty na výber peňazí z nich ( od 7 dní do 12 mesiacov). Spravidla vyžadujú pravidelné mesačné sporenie.
3. termínované vklady – peniaze, ktoré klient vloží do banky na presne stanovenú dobu (1-48 mesiacov)
Zvyčajne bez možnosti disponovania (len s penalizáciou)
4. depozitné certifikáty – (vkladové listy) – sú obdobou terminovaných vkladov a však v podobe cenného papiera. Peniaze klient dostane spolu s úrokom v deň ich splatnosti.
Vklady v SR chráni zákon – Zákon o ochrane vkladov – zabezpečuje zo zákona poistenie vkladov
Ak banka skrachuje klientovi vyplatí max. 100 000€.
Najvyššie zhodnotenie peňazí ponúkajú podielové fondy, pričom nejde o sporenie ale o investovanie.
Nie sú chránené zákonom o ochrane vkladov, Vyšší výnos pri nich sprevádza vyššie riziko a výsledok investovanie môže byť záporný.

Rozlišujeme fondy:
1. Peňažné: investovanie do 1 roka, nízke riziko, nízky výnos
2. Dlhopisové: 1-5 rokov, nízke a stredné riziko, stredný výnos
3. Zmiešané: aspoň 3 roky, stredné riziko, stredný výnos
4. Akciové: aspoň 5 rokov, vysoké riziko, vysoký výnos
Neutrálne bankové operácie, balíky služieb bánk
Sú také obchody, pri ktorých banka nevystupuje ani ako veriteľ ani ako dlžník.

Patria sem:

- poradenské služby v oblasti platobného styku, obchody na účel klienta atď. , najčastejšie sa však týkajú:
1. prijatie peňazí bankov - banky prijímajú bankovky a mince a pamätné mince bez obmedzenia
2. Náhrada za poškodené bankovky – banky ich prijímajú a poskytujú za ne náhradné
3. Zmenárenská činnosť – banky umožňujú nákup a predaj valút, šekov a akreditívov a iných devízových prostriedkov.
4. Prenájom trezoru v banke – je možné si v ňom uložiť cennosti, cenné papiere, dokumenty, investičné zlate, cenné známky, zberateľské mince.

Banky ponúkajú výhodnejšie produkty skombinované do jedného balíka, za súhrnný poplatok. Tzv. balíky služieb. Napr. študentský účet Funne v ČSOB stojí 2,50€ mesačne pri splnení podmienok 0€. Študent do 19 rokov resp. nad 19 rokov denne študujúci po predložení potvrdenia o návšteve školy. Úroková sadzba 0,01% prečerpanie na účte do 600€, zriadenie a zmena trvalého príkazu elektronicky, úhrada inkasom a trvalý príkaz na inkaso sú v rámci balíka bezplatne. V balíku je tiež platobná karta, platba ňou, neobmedzený počet výberov z bankomatu, internet banking, jednorazové platby (svet), elektronické výpisy atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015