Spotrebné dane

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Jolankalp
Typ práce: Referát
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 212 slov
Počet zobrazení: 2 919
Tlačení: 244
Uložení: 226
Spotrebné dane
SD z tabakových výrobkov – cigary, cigarety 77,37€, 1000ks, tabak 71,11€ za kg a vigarety 59,50€ za 1000ks + 23% z ceny cigariet a min. však 91€ za 1000ks. Cigarety sa musia pred vyskladnením označiť kontrolnou známkou pre tuzemský trh a výraznou známkou pre zahraničný trh

SD z minerálnych olejov
– základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadreného v litroch alebo v kg alebo v gigadzauloch. Pri teplote 15°C rozlišuje sadzby za motorový benzín, plynový olej a mazacie oleje. Oslobodené sú pohonné hmoty pre MHD pravidelnú autobusovú dopravu, národnú leteckú dopravu

SD z elektriny, uhlia, zemného plyn
u – od 1.1.2008 je súčasťou SD z minerálnych olejov a zdaňuje elektrinu, uhlie a zemný plyn ako pohonnú látku alebo palivo na výrobu tepla.

Oslobodenie SD pri dovoze – 1 l alkohol nad 22%, 4l  obyčajného vína, 16 l piva, 40 ks  cigariet, 10ks cigár, 50g tabaku na fajčenie, plnú nádrž paliva + max 10 l v kanistri = 20 štátov mimo EU. Daňové  priznanie dáva platiteľ 1 krát mesačne aj vtedy, ak mu nevznikne daňová povinnosť. Daň je splatná nasledujúci mesiac a jej správcom sú colné úrady (všetkých spotrebných daní)

Vrátenie SD – pri vývoze tovaru do zahraničia alebo ak výrobky podliehajú SD použijete ako surovinu na iné výrobky podliehajúce SD
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032