Vysvetlite príčinu vzniku peňazí

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 164 slov
Počet zobrazení: 2 717
Tlačení: 189
Uložení: 186
Vysvetlite príčinu vzniku peňazí.
· Peniaze neboli vždy univerzálnym platidlom, tak ako je tomu dnes. V minulosti sa obchodovalo tovarovo. Ľudia vyrábali tovary a tieto si navzájom vymieňali. Až neskoršie spolu s vývinom spoločnosti a hlavne obchodu sa začali používať kovové a papierové peniaze.

Uveďte v akých formách sa vyskytovali peniaze v minulosti.

· Tovarové peniaze: napr. dobytok, kožušiny, plátno (naturálna výmena)
· Drahé kovy: napr. striebro, zlato
· Mince z drahých kovov
· Papierové peniaze a mince z lacnejších zliatin (používajú sa dodnes)

Aké funkcie plnia peniaze?

PROSTRIEDOK VÝMENY (všeobecný ekvivalent)
ZÚČTOVACIA JEDNOTKA (miera hodnôt)
NOSITEĽ (uchovávateľ) HODNÔT

Vysvetlite pojem inflácia.

-  signalizuje ekonomickú nerovnováhu
-  jej vonkajším prejavom je trvalý a všeobecný rast cien tovarov a služieb v priebehu dlhšieho časového obdobia
-  príčinou inflácie je nadmerné množstvo peňazí v obehu
-  opačným procesom je deflácia, ktorá sa vyznačuje poklesom cenovej hladiny

Vysvetlite pojmy úver a úrok.
· Úver: vypožičanie si peňazí od banky, prípadne nebankovej inštitúcie za úroky s definovanou dobou splatnosti
· Úrok: v percentách vyjadrená cena, ktorú dlžník platí veriteľovi za poskytnutú pôžičku
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039