Krivka ekonomického cyklu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 270 slov
Počet zobrazení: 2 669
Tlačení: 147
Uložení: 168
Zostavte krivku ekonomického cyklu a vysvetlite jeho jednotlivé fázy.
1)  oživenie: vysoký dopyt po tovare, vysoké zisky, rastie zamestnanosť, rastú mzdy
2)  konjunktúra: trh sa presycuje výrobkami a výroba sa začína spomaľovať
3)  kríza: znižuje sa dopyt po tovare, klesajú zisky, prepúšťanie zamestnancov, príjmy obyvateľov sa znižujú
4)  depresia: nezamestnanosť je vysoká, ceny tovarov sú nízke, dopyt po tovare sa začína zvyšovať, nastáva nová expanzia

Vymenujte a charakterizujte dôsledky ekonomického cyklu.
-  NEZAMESTNANOSŤ
o  sociálno-ekonomický jav vyjadrujúci neúplné využitie práceschopného obyvateľstva, ktoré má záujem o prácu
-  INFLÁCIA
o  ekonomický jav, ktorej vonkajším prejavom je trvalý a všeobecný rast cien tovarov a služieb v priebehu dlhšieho časového obdobia
o  do určitej miery ide o prirodzený jav
o  príčinou je nadmerné množstvo peňazí v obehu

Aké opatrenia musí prijať štát, aby zabránil negatívnym dôsledkom?

-  kontrolovať množstvo peňazí v obehu
-  podpora zamestnávania
-  podpora malého a stredného podnikania
-  rekvalifikácia
-  podpora v nezamestnanosti

Posúďte prečo dochádza k vzniku inflácie a aké formy inflácie poznáte.
-  nadmerné množstvo peňazí v obehu
-  v obehu je viac peňazí ako zodpovedajúce množstvo tovaru
MIERNA INFLÁCIA:
o  do 10% ročne
PRUDKÁ (CVÁLAJÚCA) INFLÁCIA:
o  od 10% až do 1000% ročne
HYPERINFLÁCIA:
o  viac ako 1000% ročne
o  najvýznamnejšia v Nemecku (1922-1933):  10 miliárd %

Zhodnoťte, aké dôsledky majú jednotlivé formy inflácie na hospodársku politiku štátu.
MIERNA INFLÁCIA:
o  výrazne nenarušuje ekonomický život
PRUDKÁ (CVÁLAJÚCA) INFLÁCIA:
o  spôsobuje veľké hospodárske a sociálne problémy
 
HYPERINFLÁCIA:
o  úplný rozpad peňažného systému v krajine
o  peniaze prestávajú plniť svoje funkcie a sú nahradzované inými aktívami, ktoré si svoju hodnotu v čase udržujú
o  vzniká v súvislosti s vojnami
o  najvýznamnejšia v Nemecku (1922-1933):  10 miliárd %
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011