Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania?

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 300 slov
Počet zobrazení: 2 618
Tlačení: 184
Uložení: 196
OTÁZKA Č. 5 Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania?

- Analyzujte obdobie, v ktorom rozvíjali svoju činnosť sofisti.
- Vysvetlite, prečo upriamovali pozornosť na človeka a jeho vzdelanie.
- Akú úlohu priraďovali sofisti rétorike a pravde. Využite uvedenú Protagorovu myšlienku:

„Tvrdím teda, že s pravdou je to tak ako napísal: že totiž každý z nás je mierou vecí, ktoré sú i ktoré nie sú, ale že sa jeden od druhého nesmierne líšime  práve v tom, že jednému sa veci inak javia a inak sú ako druhému.“
   (Protagoras) 

- Vysvetlite pojem sofizma.

Sofisti : pôsobili v 5. stor p.n.l.
-  od prírodnej filozofie k antropocentrickej
-  ľudia, ktorí sa učenosťou a múdrosťou zaoberali kvôli zárobku nie kvôli láske k múdrosti
-  pestovaním múdrosti sa priraďovali k filozofom, jej vyučovaním pre praktické problémy k rétorom
-  skúmali prevažne spoloč. problémy
-  ako prví v dejinách postavili človeka v plnom rozsahu do stredu pozornosti filozofie
-  prešli od ontológie a gnozeológie k etike
-  z gr. sofistai = učiteľ múdrosti
-  zaoberali sa všetkými vedami a umeniami
-  zakladali školy ale jednotnú školu nezaložili
-  svojich žiakov učili všeobecnému vzdelaniu, pôsobili najmä v demokratických krajinách
-  učili ich tri schopnosti : myslieť, hovoriť a konať
-  skepticizmus : pochybovanie o absolutnej pravde
-  pravda je relatívna a subjektívna
-  vytvárali sofizmy : tvrdenia, ktoré dokazujú, že pravda je relatívna a subjektívna, že mnohé výroky v sebe skrývajú protirečenie
-  nemajú riešenie lebo v sebe obsahujú paradox
-  „do tej krčmi nik nechodí lebo je preplnená“
-  predstavitelia : Protagoras, Gorgias
-  o ich názoroch a dielach sa dozvedáme od Platóna
 
Protagoras:
-  najvýznamnejší sofista
-  stúpenec Herakleita
-  v otázkach bol liberálny, bol obvinený z ateizmu
-  človek je mierou všetkých vecí
-  človek určuje čo jestvuje a čo nie
-  klamlivosť zmyslového vnímania = racionalista
 
Gorgias:
-  učiteľ rečníctva
-  jeden zo zakladateľov umeleckej prózy

- nič nie je
- ak niečo je nemožno to poznať
- ak to aj možno poznať, nemožno to nikomu oznámiť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014