:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania?

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 300 slov
Počet zobrazení: 1124
Tlačení: 97
Uložení: 103
OTÁZKA Č. 5 Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania?

- Analyzujte obdobie, v ktorom rozvíjali svoju činnosť sofisti.
- Vysvetlite, prečo upriamovali pozornosť na človeka a jeho vzdelanie.
- Akú úlohu priraďovali sofisti rétorike a pravde. Využite uvedenú Protagorovu myšlienku:

„Tvrdím teda, že s pravdou je to tak ako napísal: že totiž každý z nás je mierou vecí, ktoré sú i ktoré nie sú, ale že sa jeden od druhého nesmierne líšime  práve v tom, že jednému sa veci inak javia a inak sú ako druhému.“
   (Protagoras) 

- Vysvetlite pojem sofizma.

Sofisti : pôsobili v 5. stor p.n.l.
-  od prírodnej filozofie k antropocentrickej
-  ľudia, ktorí sa učenosťou a múdrosťou zaoberali kvôli zárobku nie kvôli láske k múdrosti
-  pestovaním múdrosti sa priraďovali k filozofom, jej vyučovaním pre praktické problémy k rétorom
-  skúmali prevažne spoloč. problémy
-  ako prví v dejinách postavili človeka v plnom rozsahu do stredu pozornosti filozofie
-  prešli od ontológie a gnozeológie k etike
-  z gr. sofistai = učiteľ múdrosti
-  zaoberali sa všetkými vedami a umeniami
-  zakladali školy ale jednotnú školu nezaložili
-  svojich žiakov učili všeobecnému vzdelaniu, pôsobili najmä v demokratických krajinách
-  učili ich tri schopnosti : myslieť, hovoriť a konať
-  skepticizmus : pochybovanie o absolutnej pravde
-  pravda je relatívna a subjektívna
-  vytvárali sofizmy : tvrdenia, ktoré dokazujú, že pravda je relatívna a subjektívna, že mnohé výroky v sebe skrývajú protirečenie
-  nemajú riešenie lebo v sebe obsahujú paradox
-  „do tej krčmi nik nechodí lebo je preplnená“
-  predstavitelia : Protagoras, Gorgias
-  o ich názoroch a dielach sa dozvedáme od Platóna
 
Protagoras:
-  najvýznamnejší sofista
-  stúpenec Herakleita
-  v otázkach bol liberálny, bol obvinený z ateizmu
-  človek je mierou všetkých vecí
-  človek určuje čo jestvuje a čo nie
-  klamlivosť zmyslového vnímania = racionalista
 
Gorgias:
-  učiteľ rečníctva
-  jeden zo zakladateľov umeleckej prózy

- nič nie je
- ak niečo je nemožno to poznať
- ak to aj možno poznať, nemožno to nikomu oznámiť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.014