Viem, že nič neviem - Sokrates

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 205 slov
Počet zobrazení: 7 573
Tlačení: 411
Uložení: 453
OTÁZKA Č. 6  „Viem, že nič neviem.“ Odmietal prírodnú filozofiu, arché (Sokrates)
 
- Vysvetlite podstatu Sokratovho výroku.
- Využite obrázok v ukážke a priblížte Sokratovu činnosť. Na základe uvedeného textu popíšte sokratovský dialóg. Využiť môžete aj ukážku.

Sokrates stretne na trhu suseda a začne s ním diskutovať o nespravodlivom počínaní spoločného známeho. Sused je presvedčený o tom, že vie, čo je spravodlivosť a nespravodlivosť, a preto môže kritizovať. Sokrates mu však kladie otázky, ktoré ho len utvrdia, že nevie, čo je spravodlivosť a nespravodlivosť. Ďalšími otázkami privedie suseda k správnemu definovaniu pojmov. Sused si pojmy nielen definuje, ale začne vo svojom živote spravodlivo konať.
 
- Aký vplyv mala filozofia Sokrata na ďalší vývoj filozofie v Grécku?
 
Sokratovská metóda =  sokratov dialóg
- téma rozhovoru : antické témy
- skúmanie témy ( Sokratova irónia ) cez predstieranie nevedomosti
- prekonanie irónie = zovšeobecnenie
- vyriešenie témy = indukcia

Sokrates : Aténčan, začal s tradíciou Atén ako centra
-  prechádzal sa po aténskej tržnici a premýšľal tam
-  bol obľúbený, mal veľa žiakov, politické špičky na neho žiarlili
-  mal v sebe DAIMONIUM vnútorný hlas sám to o sebe povedal a následne na to ho obžalovali
-  obhajoval sa sám no nepodarilo sa mu dokázať, že je nevinný
-  žiaci mu zinscenovali útek, no on to neprijal
-  etický idealizmus, hľadanie dobra vo všetkom
-  antropocentrizmus : poznaj sám seba
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021