:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Viem, že nič neviem - Sokrates

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 205 slov
Počet zobrazení: 3 032
Tlačení: 158
Uložení: 162
OTÁZKA Č. 6  „Viem, že nič neviem.“ Odmietal prírodnú filozofiu, arché (Sokrates)
 
- Vysvetlite podstatu Sokratovho výroku.
- Využite obrázok v ukážke a priblížte Sokratovu činnosť. Na základe uvedeného textu popíšte sokratovský dialóg. Využiť môžete aj ukážku.

Sokrates stretne na trhu suseda a začne s ním diskutovať o nespravodlivom počínaní spoločného známeho. Sused je presvedčený o tom, že vie, čo je spravodlivosť a nespravodlivosť, a preto môže kritizovať. Sokrates mu však kladie otázky, ktoré ho len utvrdia, že nevie, čo je spravodlivosť a nespravodlivosť. Ďalšími otázkami privedie suseda k správnemu definovaniu pojmov. Sused si pojmy nielen definuje, ale začne vo svojom živote spravodlivo konať.
 
- Aký vplyv mala filozofia Sokrata na ďalší vývoj filozofie v Grécku?
 
Sokratovská metóda =  sokratov dialóg
- téma rozhovoru : antické témy
- skúmanie témy ( Sokratova irónia ) cez predstieranie nevedomosti
- prekonanie irónie = zovšeobecnenie
- vyriešenie témy = indukcia

Sokrates : Aténčan, začal s tradíciou Atén ako centra
-  prechádzal sa po aténskej tržnici a premýšľal tam
-  bol obľúbený, mal veľa žiakov, politické špičky na neho žiarlili
-  mal v sebe DAIMONIUM vnútorný hlas sám to o sebe povedal a následne na to ho obžalovali
-  obhajoval sa sám no nepodarilo sa mu dokázať, že je nevinný
-  žiaci mu zinscenovali útek, no on to neprijal
-  etický idealizmus, hľadanie dobra vo všetkom
-  antropocentrizmus : poznaj sám seba
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Sokratés Referát 863 7

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.017